Devlet, Sistem ve Kimlik
Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslararası ilişkileri altüst ederken, uluslararası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik sözkonusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve "yeni" bir derleme. Atila Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusev'in makaleleriyle...

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslararası ilişkileri altüst ederken, uluslararası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik sözkonusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve "yeni" bir derleme. Atila Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusev'in makaleleriyle...

Kitapta yer alan bölümler
‘Uluslararası İlişkiler’ Öncesi A. Nuri Yurdusev
Uluslarası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm- Realizm Tartışması Atila Eralp
Yöntem Sorunu: Gelenekselcilik- Davranışsalcılık Tartışması Oktay F. Tanrısever
Uluslararası İlişkiler Kuramında Yapısalcı Yaklaşımlar Faruk Yalvaç
Normatif Yaklaşımlar: Adalet, Eşitlik ve İnsan Hakları İhsan D. Dağı
Eleştirel Düşünce: İletişim, Hegomanya, Kimlik/fark E. Fuat Keyman
Post-Yapısalcı Yaklaşımlar Necati Polat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1972 yılında mezun olduktan sonra ABD’nin Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası İlişkiler Kuramı, Avrupa Entegrasyonu, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Prof.Dr. Atila Eralp’in bu konularda yurtiçi ve yurtdışı kitap ve dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Kitabın Adı Devlet, Sistem ve Kimlik
Alt Başlık Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar
ISBN 9789754705560
Yayın No İletişim - 374
Dizi Araştırma-İnceleme - 59
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 311 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 257 gr
Perakende Satış Fiyatı 209,00 TL
Baskı 17. baskı - Ekim 2022 (1. baskı - Ekim 1996)
Derleyen Atila Eralp
Kapak Ümit Kıvanç
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset