E. Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi/Sabancı Üniversitesi direktörüdür. Kanada’da Carleton Üniversitesi’nde doktora çalışmasını, ABD’de Harvard Üniversitesi’nde ve Wellesley College’da doktora-sonrası çalışmasını yapmıştır. Bilim Akademisi üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve kimlik/vatandaşlık siyaseti üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın yurt dışı ve yurt içinde yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları vardır. Keyman’ın kitapları arasında Sekiz Kentin Hikayesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar (Metis, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü (Ayrıntı, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City [İstanbul: Küresel Kentte Farklılıkla Yaşamak] (Rutgers University Press, 2018); Democracy, Foreign Policy and Identity in Turkey [Türkiye’de Dış Politika, Kimlik, ve Demokrasi) (Macmillan, 2014]; Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey [İç İçe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik] (Utah University Press, 2009/10); Kentler (Doğan Yayıncılık, 2010); Remaking Turkey [Türkiye’nin Yeniden-İnşası] (Lexington, 2009); Turkish Politics in a Changing World [Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti] (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences [Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri] (Routledge, 2005) ve Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, 2001) adlı eserler bulunmaktadır.