Neden Avrupa Tarihi ?

Huricihan İslamoğlu’nun çerçevesini çizdiği, Avrupa tarihinin değişik veçhelerinden yola çıkan üç tebliğ etrafında yürütülen tartışma, Avrupa tarihinin özelliklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Modernliğin tarihsel gelişme süreci ve bu süreçte Avrupa’nın ne ölçüde benzersiz/biricik olduğu meselesi, sürekli etrafında dönülen tartışma odağını oluşturuyor.

Elinizdeki bu kitapçık, tarihin ne kadar eğlenceli olduğunun, olabileceğinin küçük bir kanıtı. Huricihan İslamoğlu’nun çerçevesini çizdiği, Avrupa tarihinin değişik veçhelerinden yola çıkan üç tebliğ etrafında yürütülen tartışma, Avrupa tarihinin özelliklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Modernliğin tarihsel gelişme süreci ve bu süreçte Avrupa’nın ne ölçüde benzersiz/biricik olduğu meselesi, sürekli etrafında dönülen tartışma odağını oluşturuyor. Kitaptaki üç yazı da, bu genel tartışmayı değişik açılardan tahrik ediyor.

Neden Avrupa Tarihi?, önemli teorik sorular içeriyor, ama en az bunun kadar önemlisi, tarihin “eğlenceli bir öğretmen” olma vasfını hatırlatıyor.

“...Karşılaştırmalı tarih yazımı, Batı ve Batı-dışı bölgenin özelliklerini tanımlayan mutlak kategorilerin karşı karşıya getirilip önceden belirlenmiş başarı ve başarısızlık reçeteleri sunmaktan vazgeçip Batı veBatı-dışı bölgelerin kapitalist gelişmeleri sürecinde karşılaştıkları ortak sorunlar üzerinde yoğunlaştığında, geçmişin kolaycı ideolojik

kalıplara sığdırılamayacak kadar çelişkili, karmaşık süreçlerden oluştuğu görülecektir.(...) Yani, mümkün olup da gerçekleşemeyenler ve yarım kalmış mücadeleler, gerçekleşmiş ve başarıya ulaşmış deneyimler kadar gerçek ve dünya tarihinin parçalarıdırlar. Bu nedenle başarıyı başarısızlıktan ayıran keskin bir çizgiden söz edilemez.”

HURİCİHAN İSLAMOĞLU

 

 

Kitapta yer alan bölümler
Batının yükselişi Üzerine Bir Teori Huricihan İslamoğlu
Modernite ve Muhafazakârlık: Sanayileşmenin Eşiğinde İngiliz Toplumu Aykut Kansu
Modern Avrupa Tarihinde Bir Çıkış Noktası Olarak Prag E. Fuat Keyman

ABD’de Chicago ve Wisconsin (Madison) üniversitelerinde iktisat, iktisat teorisi ve iktisat tarihi eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, California, Berkeley, New York üniversitelerinde, Central European University (Budapeşte), Tsinghua Üniversitesi’nde (Beijing) İktisat Tarihi, Siyasal Ekonomi, Hukuk ve İktisat Politikaları, Küresel Ekonomi, Hukuk ve Yönetişim, Dünya Tarihi, Gelişme İktisadı, Tarım Politikaları konularında dersler verdi. Bazı eserleri şunlardır: The Ottoman Empire and the World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994) [Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İletişim Yayınları, genişletilmiş yeni baskı, 2010]; Neden Avrupa Tarihi? (İletişim Yayınları, 1997); Constituting Modernity: Private Property in the East and West (I.B.Tauris, 2004); Ottoman History as World History (Gorgias Press, 2010); Shared Histories of Modernity: China, India and the Ottoman Empire (P. Perdue ile birlikte, Routledge, 2009).

Kitabın Adı Neden Avrupa Tarihi ?
ISBN 9789754706215
Kapak Tavik František Šimon, “Charles Bridge and Hradcany in Winter,” 1917
Yayın No İletişim - 418
Dizi Tarih - 85
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 173 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 142 gr
Perakende Satış Fiyatı 149,00 TL
Baskı 3. baskı - Ağustos 2020 (1. baskı - Haziran 1997)
Derleyen Huricihan İslamoğlu
Yayına Hazırlayan Yıldırım Kırgöz
Çeviren Simten Coşar, Özgür Gökmen, Yıldırım Kırgöz
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Suat Aysu
Kapak Seda Mit
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Emircan Yaşa
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset