Huricihan İslamoğlu’nun çerçevesini çizdiği, Avrupa tarihinin değişik veçhelerinden yola çıkan üç tebliğ etrafında yürütülen tartışma, Avrupa tarihinin özelliklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Modernliğin tarihsel gelişme süreci ve bu süreçte Avrupa’nın ne ölçüde benzersiz/biricik olduğu meselesi, sürekli etrafında dönülen tartışma odağını oluşturuyor.

Elinizdeki bu kitapçık, tarihin ne kadar eğlenceli olduğunun, olabileceğinin küçük bir kanıtı. Huricihan İslamoğlu’nun çerçevesini çizdiği, Avrupa tarihinin değişik veçhelerinden yola çıkan üç tebliğ etrafında yürütülen tartışma, Avrupa tarihinin özelliklerinden çok daha fazlasını sunuyor. Modernliğin tarihsel gelişme süreci ve bu süreçte Avrupa’nın ne ölçüde benzersiz/biricik olduğu meselesi, sürekli etrafında dönülen tartışma odağını oluşturuyor. Kitaptaki üç yazı da, bu genel tartışmayı değişik açılardan tahrik ediyor.

Neden Avrupa Tarihi?, önemli teorik sorular içeriyor, ama en az bunun kadar önemlisi, tarihin “eğlenceli bir öğretmen” olma vasfını hatırlatıyor.

“...Karşılaştırmalı tarih yazımı, Batı ve Batı-dışı bölgenin özelliklerini tanımlayan mutlak kategorilerin karşı karşıya getirilip önceden belirlenmiş başarı ve başarısızlık reçeteleri sunmaktan vazgeçip Batı veBatı-dışı bölgelerin kapitalist gelişmeleri sürecinde karşılaştıkları ortak sorunlar üzerinde yoğunlaştığında, geçmişin kolaycı ideolojik

kalıplara sığdırılamayacak kadar çelişkili, karmaşık süreçlerden oluştuğu görülecektir.(...) Yani, mümkün olup da gerçekleşemeyenler ve yarım kalmış mücadeleler, gerçekleşmiş ve başarıya ulaşmış deneyimler kadar gerçek ve dünya tarihinin parçalarıdırlar. Bu nedenle başarıyı başarısızlıktan ayıran keskin bir çizgiden söz edilemez.”

HURİCİHAN İSLAMOĞLU

 

 

Kitapta yer alan bölümler
Batının yükselişi Üzerine Bir Teori Huricihan İslamoğlu
Modernite ve Muhafazakârlık: Sanayileşmenin Eşiğinde İngiliz Toplumu Aykut Kansu
Modern Avrupa Tarihinde Bir Çıkış Noktası Olarak Prag Fuat Keyman

University of Chicago'da ve University of Wisconsin. Madison'da İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi eğitimi gördü. 1980-81 yıllarında Uni­versity of California, Santa Cruz; 1985-89 yıllarında University of California, Ber­keley Gelişme Ekonomisi Programı'nda; 1989-96 yıllan arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ve 1998-99 arasında New York Üniversitesinde ders verdi. Eylül 1999 - Haziran 2001 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi'nde Hukuk ve İktisat Politikaları başlıklı bir lisansüstü program kurmak için bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi profesörü olup Budapeşte'de bulu­nan Central European University'de ve California Üniversitesi, Berkeley'de yılda üçer ay misafir profesör olarak bulunmaktadır.

1989-1995 yıllan arasında Social Science Research Council'da Ortadoğu komis­yonu üyesi olarak bulundu. Halen The Journal of Historical Sociology, Social and Legal Studies ve Toplum ve Bilim dergilerinin yayın kurulundadır.

1995 yaz döneminde Oxford Üniversitesi, St. Antony's College'da ve 1997-98 yıl­lan arasında Wissenschaftskolleg zu Berlin'de, 2006 yılı kış döneminde Collegium Budapest'te "fellow" olarak bulundu.

Yakın dönemdeki akademik ilgileri devlet ve hukuksal dönüşüm, mülkiyet hak­larının dönüşümü (özellikle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'da ve sosyalizm sonrası toplumlarda) kurumsal iktisat; kamu yönetimi; hukuk ve ekono­mi politik; modernitenin karşılaştırmalı tarihi gibi konulan içerir. Hukuk, iktisat ve toplum konularında Reimers Foundation tarafından yönetilmiş olan "Küreselleşme Sürecinde Hukuk ve Kültür" projesinde ve New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk ve Toplum Enstitüsü tarafından yönetilen "Küreselleşme Sürecinde Adalet­sizliğin Yayılımı" başlıklı projelerde yer almıştır. Yine bu konularda Kasım 2004'te Korber Foundation'ın desteklediği Boğaziçi Üniversitesi ve Wissenschaftskolleg'in ortak bir projesi olan "Economic Reform, Rule of Law, Social Justice" başlıklı bir konferans düzenlemiştir ve bu konferansta sunulmuş olan tebliğlerden oluşan bir kitap derlemektedir.

Başlıca yayınlan arasında Annales, ESC, The Journal of Early Modern History, REVIEW (Binghamton, NY) ve International Encyclopedia for Social and Behavioral Studies (article Civil Society, history and concept) ve derlemelerde yayımlanmış ma­kaleler; The Ottoman Empire and the "World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994); Neden Avrupa Tarihli (İletişim Yayınlan, 1997); Constitu­ting Modernity: Private Property in the East and West (Londra: I.B.Tauris, 2004); ve yayına hazırlanmakta olan Making of Markets in the 19th Ottoman, French and Russian Empires and Late 20th Centuries Post-Communist East and Central Europe and Turkey başlıklı kitapları bulunmaktadır. Peter Perdue (MIT) ile birlikte Aralık 2001'de çıkan The Journal for Early Modern History'nin özel sayı editörlüğünü yapmıştır. Sayının başlığı Modernite'nin Ortak Tarihi: Çin ve Osmanlı İmparatorluğu'dur.

Kitabın Adı Neden Avrupa Tarihi ?
ISBN 9789754706215
Kapak Tavik František Šimon, “Charles Bridge and Hradcany in Winter,” 1917
Yayın No İletişim - 418
Dizi Tarih - 85
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 173 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 142 gr
Baskı 3. baskı - Ağustos 2020 (1. baskı - Haziran 1997)
Derleyen Huricihan İslamoğlu
Yayına Hazırlayan Yıldırım Kırgöz
Çeviren Simten Coşar, Özgür Gökmen, Yıldırım Kırgöz
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Suat Aysu
Kapak Seda Mit
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Emircan Yaşa
Baskı ve Cilt Sena Ofset