Bonnie G. Smith

Kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, tarihyazımı, Avrupa ve dünya tarihi alanlarında yirmiden fazla kitabın ve çok sayıda makalenin yazarı, editörü ve ortak yazarıdır. Rutgers Üniversitesi’nde karşılaştırmalı feminizm tarihi de dahil olmak üzere Kadın Çalışmaları dersleri vermiştir.