Kadın Çalışmaları
Temeller

Kadın Çalışmaları: Temeller, geçmişte ve günümüzde toplumsal cinsiyet konusunda yapılan disiplinlerarası çalışmalara bir giriş niteliğinde. Bonnie G. Smith, Kadın Çalışmaları’nın doğuşunu ve gelişimini, eleştirmenlerin yaklaşımlarını da hesaba katarak ele alıyor, alanın temel meselelerini anlaşılır bir dille aktarıyor, günümüzdeki durumunu inceleyerek yeni tartışmalara genişçe yer veriyor.

Kadın Çalışmaları: Temeller, geçmişte ve günümüzde toplumsal cinsiyet konusunda yapılan disiplinlerarası çalışmalara bir giriş niteliğinde. Bonnie G. Smith, Kadın Çalışmaları’nın doğuşunu ve gelişimini, eleştirmenlerin yaklaşımlarını da hesaba katarak ele alıyor, alanın temel meselelerini anlaşılır bir dille aktarıyor, günümüzdeki durumunu inceleyerek yeni tartışmalara genişçe yer veriyor. Kadın Çalışmaları’nın disiplinlerarası doğasını, temel feminist teorileri, toplumsal cinsiyet konusuna eleştiri ve yaklaşımları; ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken ve dinin Kadın Çalışmaları’na etkilerini kesişimsellik bakış açısıyla yorumluyor. Smith, farklı cinsel kimlikler, askerileşme, şiddet, neoliberalizm, göç ve emek gibi günümüzün can alıcı sorunlarının Kadın Çalışmaları’yla ilgisini araştırıyor.

Kitap, konuya yeni başlayanlar için mükemmel bir temel sağlarken özellikle Kadın Çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konusuna odaklanan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Kitapta ayrıca, daha ileri çalışmalarda, sunumlarda ve araştırmalarda yardımcı olabilecek okuma önerileri de sunuluyor.

Kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, tarihyazımı, Avrupa ve dünya tarihi alanlarında yirmiden fazla kitabın ve çok sayıda makalenin yazarı, editörü ve ortak yazarıdır. Rutgers Üniversitesi’nde karşılaştırmalı feminizm tarihi de dahil olmak üzere Kadın Çalışmaları dersleri vermiştir.

Kitabın Adı Kadın Çalışmaları
Alt Başlık Temeller
Orijinal Adı Women's Studies The Basics
ISBN 9789750533624
Yayın No İletişim - 3198
Dizi Başvuru - 119
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Sayfa 224 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 176,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2022
Yazar Bonnie G. Smith
Çeviren Özde Çakmak
Editör Melike Işık Durmaz
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit