Postkolonyalizm
Çok Kısa Bir Giriş

Postkolonyalizm, sömürgecilik karşıtı mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla, bugüne uzanan bir izlekte inceliyor; Batı egemenliğinin eski ve yeni görünümlerini eleştirel bir gözle ele alıyor. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin hem tarihini hem temel tartışmalarını ortaya koyarken dünya düzenine dair düşüncelerimizi de yeni bir perspektife yerleştiriyor. Robert J.C. Young; ezilen, hor görülen, baskı altında yaşayan kadınların, yurtlarından edilmiş mültecilerin, kendi toplumları içinde en küçük düşürücü şekillerde yaşamaya mahkûm edilenlerin, kültürleri ve yaşam alanları yok edilen yerli halkların, işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatlarına dokunuyor.

Derin eşitsizlikler üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Sömürgeciliğin tasfiyesine rağmen, eski emperyal devletler, önceden hükmettikleri ülkeler üstündeki egemenliklerini büyük oranda koruyorlar.

Postkolonyalizm, sömürgecilik karşıtı mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla, bugüne uzanan bir izlekte inceliyor; Batı egemenliğinin eski ve yeni görünümlerini eleştirel bir gözle ele alıyor. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin hem tarihini hem temel tartışmalarını ortaya koyarken dünya düzenine dair düşüncelerimizi de yeni bir perspektife yerleştiriyor. Robert J.C. Young; ezilen, hor görülen, baskı altında yaşayan kadınların, yurtlarından edilmiş mültecilerin, kendi toplumları içinde en küçük düşürücü şekillerde yaşamaya mahkûm edilenlerin, kültürleri ve yaşam alanları yok edilen yerli halkların, işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatlarına dokunuyor. Siyasal, toplumsal ve kültürel tahakkümün eski biçimleriyle birlikte şimdiki yansımalarını da incelikle dile döküyor. Geniş bir coğrafyaya yayılan incelemesinde müzikten edebiyata, sömürgeci geçmişin kalıntılarının nasıl hâlâ ayakta kalabildiğini sorguluyor ve en çok da kendi hayatlarımızı ve zihinlerimizi sömürgeci bakıştan kurtarmanın yollarını arıyor.

1950 doğumlu İngiliz teorisyen, kültür eleştirmeni ve tarihçidir. Kültürel ve siyasi tarih, edebiyat, felsefe, psikanaliz ve çeviribilim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Özellikle sömürgecilik tarihi ve postkolonyal teoriye odaklanır. Kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Yayımlanmış çalışmaları arasında, White Mythologies (1990), Colonial Desire (1995), Postcolonialism: An Historical Introduction (2001) [Postkolonyalizm. Tarihsel Bir Giriş, Matbu, 2016], The Idea of English Ethnicity (2008), Empire, Colony, Postcolony (2015) ve Postcolonialism. A very short introduction (2020) [Postkolonyalizm. Çok Kısa Bir Giriş, İletişim Yayınları, 2024] yer alır.

Kitabın Adı Postkolonyalizm
Alt Başlık Çok Kısa Bir Giriş
Orijinal Adı Postcolonialism A Very Short Introduction
ISBN 9789750536427
Yayın No İletişim - 3411
Dizi Başvuru - 129
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 192 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 175,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2024
Yazar Robert J.C. Young
Çeviren Turgay Sivrikaya
Editör Melike Işık Durmaz
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit