Peter L. Berger

1929 doğumlu, Avusturya kökenli Amerikalı sosyolog. Bilgi, din ve modernleşmenin sosyolojik teorisine ilişkin çalışmalarıyla bilindi. 1981’den 2017'ye dek Boston Üniversitesi’ndeydi. 27 Haziran 2017'de hayatını kaybetti. Türkçede yayımlanmış kitaplarından bazıları: Dinin Sosyal Gerçekliği (çev. Ali Coşkun, İnsan Yayınları, 1993), Gerçekliğin Sosyal İnşası (Thomas Luckmann ile birlikte; çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2008), Melekler Hakkında Söylenti (çev. Ali Coşkun - Nebile Özmen, Rağbet Yayınları, 2012), Bir Küre Bin Küreselleşme (çev. Ayla Ortaç, Samuel Huntington’la beraber, Kitap Yayınevi, 2012), Kutsal Şemsiye - Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları (çev. Ali Coşkun, Rağbet Yayınları, 2015).