Kültürel Çalışmaları Anlamak

Kültürel Çalışmaları Anlamak, “kültürel çalışmalar” çevresinde toplanan bir araştırma akımını İngiliz olduğu kadar Amerikan ve Fransız temelleriyle inceleyip anlamayı öneriyor.

Geniş bir tanım çerçevesine sahip olan “kültürel çalışmalar”, “insanların yaşamlarını, kültürel ve toplumsal bir bağlamda biçimlendirme ve deneyimleme” şekillerini inceler. Toplumsal cinsiyete, ırklara, sınıflara ve toplumsal yaşamda cinselliğe özel bir önem vererek ekonominin, siyasal bilimlerin, iletişim ve medya çalışmalarının, sosyolojinin, edebiyatın, eğitimin, hukukun, bilim ve teknoloji üzerine çalışmaların, antropolojinin, tarihin yöntemlerinden yararlanır. Kültürün “sıradan” ve “sıradışı” toplumsal gruplarca nasıl kullanıldığını ve dönüştürüldüğünü inceler.

Kültürel Çalışmaları Anlamak, “kültürel çalışmalar” çevresinde toplanan bir araştırma akımını İngiliz olduğu kadar Amerikan ve Fransız temelleriyle inceleyip anlamayı öneriyor. Dilbilim, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi disiplinlerin kesişimine, farklı düşünürlerin eserlerinin yarattığı katkılara müracaat etme pratiklerine dikkat çekiyor. Bu kitap, “kültürel çalışmalar”ın inceleme alanını daha iyi kavramayı ya da bilgilerini derinleştirip bakış açılarını genişletmeyi isteyen tüm okuyuculara, “kültürel çalışmalar” diye adlandırılan alanı oluşturan farklı kuramların temel katkılarını eleştirel bir yaklaşımla sunuyor.

1998-2013 yılları arasında Nantes Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmıştır. 2001-2004 yılları arasında, Makedonya’da, barış anlaşmaları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin bir projesi olan South East European University’de İletişim Fakültesi kurucu dekanlığını üstlenmiştir. Halen Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. İletişim kuramları ve kültürlerarası iletişim, kültürel çalışmalar konusunda birçok yayını bulunmaktadır. Éloge du métissage. Pour une théorie politique de la communication (L’Harmattan, 2007; Türkçesi: Melezliğe Övgü, Ayrıntı Yayınları, 2010), İletişim Bilimlerinin Serüveni (Halime Yücel ile birlikte, Ayrıntı Yayınları, 2012), Pour comprendre les Cultural Studies (Halime Yücel ile birlikte, L’Harmattan, 2015; Türkçesi: Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017), Les mots et les idées: Interculturel et/ou Multiculturel (L’Harmattan, 2017), Paroles, paroles! Pour quoi parlons-nous? (L’Harmattan, 2017), Communication interculturelle: mode d’emploi (Halime Yücel ile birlikte, L’Harmattan, 2019) ve La communication politique: les enjeux aujourd’hui (Halime Yücel ile birlikte, L’Harmattan, 2021) başlıklı kitapları bulunmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Reklam, göstergebilim, imge ve söylem çözümlemesi üzerine birçok makalesi, iletişim bilimleri alanında çevirileri vardır. İletişim Bilimlerinin Serüveni (Michel Bourse ile birlikte, Ayrıntı Yayınları, 2012), Pour comprendre les Cultural Studies (Michel Bourse ile birlikte, L’Harmattan, 2015; Türkçesi: Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017), Communication interculturelle: mode d’emploi (L’Harmattan, 2019), İmgeden Yoruma (Nobel Yayınları, 2021) ve La communication politique: les enjeux aujourd’hui (Michel Bourse ile birlikte, L’Harmattan, 2021) başlıklı kitapları bulunmaktadır.

Kitabın Adı Kültürel Çalışmaları Anlamak
Orijinal Adı Les Cultural Studies
ISBN 9789750522833
Kapak Görseli “Huts and unemployed, West Houston and Mercer St., Manhattan”, 1935, New York Public Library
Yayın No İletişim - 2547
Dizi Başvuru - 110
Alan Medya-İletişim
Sayfa 248 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 205 gr
Perakende Satış Fiyatı 191,00 TL
Baskı 3. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Kasım 2017)
Yazar Michel Bourse, Halime Yücel
Çeviren Halime Yücel
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit