Ronni Gurwicz

Lund Üniversitesi’nde ekosistem analizi eğitimi aldı. Halen İngiltere’de iletişim ve hikâye anlatıcılığı koçu olarak çalışıyor ve Amsterdam Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’yle ortak çalışmalar yürütüyor.