Halime Yücel

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Reklam, göstergebilim, imge ve söylem çözümlemesi üzerine birçok makalesi, iletişim bilimleri alanında çevirileri vardır. İletişim Bilimlerinin Serüveni (Michel Bourse ile birlikte, Ayrıntı Yayınları, 2012), Pour comprendre les Cultural Studies (Michel Bourse ile birlikte, L’Harmattan, 2015; Türkçesi: Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017), Communication interculturelle: mode d’emploi (L’Harmattan, 2019), İmgeden Yoruma (Nobel Yayınları, 2021) ve La communication politique: les enjeux aujourd’hui (Michel Bourse ile birlikte, L’Harmattan, 2021) başlıklı kitapları bulunmaktadır.