Michel Bourse

1998-2013 yılları arasında Nantes Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmıştır. 2001-2004 yılları arasında, Makedonya’da, barış anlaşmaları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin bir projesi olan South East European University’de İletişim Fakültesi kurucu dekanlığını üstlenmiştir. Halen Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. İletişim kuramları ve kültürler arası iletişim, kültürel çalışmalar konusunda birçok yayını bulunmaktadır. Kitapları: Éloge du métissage. Pour une théorie politique de la communication (L’Harmattan, 2007; Türkçesi: Melezliğe Övgü, 2010), İletişim Bilimlerinin Serüveni (Halime Yücel ile birlikte, Ayrıntı Yayınları, 2012), Pour comprendre les Cultural Studies (Halime Yücel ile birlikte, L’Harmattan, 2015; Türkçesi: Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017), Des mots et des idées: Interculturel et/ou Multiculturel (L’Harmattan, 2017).