Tom Regan

Raleigh’de North Carolina State University’de felsefe profesörü. Dünya çapında hayvan hakları hareketinin entellektüel liderlerinden biri olarak tanınıyor. Kant etiğinden yola çıkarak geliştirdiği hayvan hakları kuramını, ilk olarak The Case for Animal Rights (1983) adlı eserinde ortaya koydu. Hayvanların hak sahibi oldukları argümanını “bir yaşamın öznesi olma” kavramına dayandıran Regan, kuramının kilit kavramlarını “Hayvan Hakları İçin Temel Argümanlar” adlı makalesinde ana hatlarıyla açıkladı (Birikim dergisi, 195. sayı). Hayvan hakları hareketinin önde gelen entellektüel temsilcilerinden Peter Singer’ın “acı” kavramına dayanan faydacı bakış açısına karşılık, hayvanların da, çevrelerindeki dünyanın ve sürdürdükleri hayatın farkında olmaları bakımından “bir yaşamın öznesi” olduklarını, dolayısıyla “ahlâkî eyleyici” statüsünde olmasalar da, tıpkı hakların getirdiği sorumluluklardan azade olan çocuklar gibi evrensel birtakım haklara sahip olduklarını savundu. Kafesler Boşalsın, yazarın “evrensel haklar” kuramını pratik örneklere dayandırarak temellendirdiği eseri. Diğer eserleri: The Struggle for Animal Rights (1987), Defending Animal Rights (2001), The Animal Rights Debate (Carl Cohen’le, 2001), Animal Rights, Human Wrongs (2003).