Tom Regan

Raleigh'de North Carolina State University'de felsefe profesörü. Dünya çapında hayvan hakları hareketinin entelektüel liderlerinden biri olarak tanınıyor. Kant etiğinden yola çıkarak geliştirdiği hayvan hakları kuramını, ilk olarak The-Case for Animal Rights (1983) adlı eserinde ortaya koydu. Hayvanların hak sahibi oldukları argümanını,"bir yaşam öznesi olma" kavramına dayandıran Regan, kuramının kilit kavramlarını "Hayvan Hakları için Temel Argümanlar"adlı makalesinde ana hatlarıyla açıkladı (Birikim Dergisi, 195. sayı). Hayvan hakları hareketinin önde gelen entelektüel temsilcilerinden Peter Singer'in "acı" kavramına dayanan faydacı bakış açısına karşılık, hayvanların da, çevrelerindeki dünyanın ve sürdürdükleri hayatın ve farkında olmaları bakımından "bir yaşamın öznesi olduklarını", dolayısıyla "ahlaki eyleyici" statüsünde olmasalar da, tıpkı hakların getirdiği sorumluluklardan azade olan çocuklar gibi evrensel bir takım haklara sahip olduklarını savunan Regan, 17 Şubat 2017 tarihinde hayatını kaybetti.  Kafesler Boşalsın, yazarın "evrensel haklar" kuramını pratik örneklere dayandırarak temellendirdiği eseri. Diğer eserleri: The Struggle for Animal Rights (1987), Defending Animal Rights (2001), The Animal Rights Debate (Carl Cohen'le, 2001), Animal Rights, Human Wrongs (2003)