Kafesler Boşalsın
Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek

Kafesler Boşalsın’da, insan türünün hayvanlar üzerindeki tahakkümünün örnekleri gözler önüne seriliyor. “İnsanların hayvanlara korkunç şeyler yapmaktan vazgeçmeleri!” gibi basit bir talebi dillendiren hayvan hakları savunucularının, teorilerini ve eylemlerini hangi düşünce ve değerlere dayandırdıkları, mücadelelerini hangi felsefî saiklerden yola çıkarak ördükleri açıklanıyor. Kafesler Boşalsın, türe dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan hayvan hakları mücadelesinin felsefî kilometre taşlarından...

Aç müşteriler kafeslere doldurulmuş kedi ve köpekleri inceliyorlar, aralarında hayvanlar hakkında yorumlar yapıyor; sonra da kararlarını veriyorlar. Nihayet bir adam, metal bir maşayla uzun tüylü bir kediyi kafesinden hızla çekip alıyor ve apar topar mutfağa sokuyor. (...)

O uzun tüylü beyaz kedi bunca yıl nasıl da aklıma takılıp kalmış! Onun o acınası durumunun benim için insan sömürüsünün pençesine düşmüş tüm hayvanların durumunu sembolize etmesinden olsa gerek. Hiçbir suçu olmayan tüm o masumların sembolü. İnsan hoyratlığıyla karşı karşıya kalan tüm çaresizlerin sembolü...”

Hayvanlar konusundaki duyarlılığının nasıl geliştiğini hayvan hakları hareketinin önde gelen entelektüellerinden Tom Regan böyle anlatıyor. Kafesler Boşalsın’da, insan türünün hayvanlar üzerindeki tahakkümünün örnekleri gözler önüne seriliyor. “İnsanların hayvanlara korkunç şeyler yapmaktan vazgeçmeleri!” gibi basit bir talebi dillendiren hayvan hakları savunucularının, teorilerini ve eylemlerini hangi düşünce ve değerlere dayandırdıkları, mücadelelerini hangi felsefî saiklerden yola çıkarak ördükleri açıklanıyor. Kafesler Boşalsın, türe dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan hayvan hakları mücadelesinin felsefî kilometre taşlarından...

Raleigh’de North Carolina State University’de felsefe profesörü. Dünya çapında hayvan hakları hareketinin entellektüel liderlerinden biri olarak tanınıyor. Kant etiğinden yola çıkarak geliştirdiği hayvan hakları kuramını, ilk olarak The Case for Animal Rights (1983) adlı eserinde ortaya koydu. Hayvanların hak sahibi oldukları argümanını “bir yaşamın öznesi olma” kavramına dayandıran Regan, kuramının kilit kavramlarını “Hayvan Hakları İçin Temel Argümanlar” adlı makalesinde ana hatlarıyla açıkladı (Birikim dergisi, 195. sayı). Hayvan hakları hareketinin önde gelen entellektüel temsilcilerinden Peter Singer’ın “acı” kavramına dayanan faydacı bakış açısına karşılık, hayvanların da, çevrelerindeki dünyanın ve sürdürdükleri hayatın farkında olmaları bakımından “bir yaşamın öznesi” olduklarını, dolayısıyla “ahlâkî eyleyici” statüsünde olmasalar da, tıpkı hakların getirdiği sorumluluklardan azade olan çocuklar gibi evrensel birtakım haklara sahip olduklarını savundu. Kafesler Boşalsın, yazarın “evrensel haklar” kuramını pratik örneklere dayandırarak temellendirdiği eseri. Diğer eserleri: The Struggle for Animal Rights (1987), Defending Animal Rights (2001), The Animal Rights Debate (Carl Cohen’le, 2001), Animal Rights, Human Wrongs (2003).

Kitabın Adı Kafesler Boşalsın
Alt Başlık Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek
Orijinal Adı Empty Cages Facing the Challenge of Animal Rights
ISBN 9789750533785
Yayın No İletişim - 1225
Dizi Başvuru - 121
Alan Hukuk İncelemeleri
Sayfa 304 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 227,00 TL
Baskı 2. basım 1. baskı - Ekim 2022
Yazar Tom Regan
Çeviren Serpil Çağlayan
Editör Elçin Gen
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Abdullah Onay
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit