Çağdaş Toplum Kuramından Portreler

Toplumsal olgular, kültürel yapılar ve kuramsal söylemler arasındaki bağlantıları inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler’de okur hem toplumsal-kuramsal eğilimlerin parametreleri hem de toplum eleştirisinin doğası hakkında faydalı ve öğretici bir kılavuz bulacaktır.

Çağdaş Toplum Kuramından Portreler günümüz toplum kuramının önde gelen entelektüelleri ve kuramcıları hakkında kapsamlı bir kılavuz sunuyor. Çağdaş toplum kuramındaki başat eğilimleri ele alan Anthony Elliott ve Bryan S. Turner önde gelen kuramcıların, düşünce hareketlerinin ve yorum geleneklerinin çalışmalarına yön veren temel konu ve gelenekler hakkında her biri yetkin kalemlerin elinden çıkmış ve ilk kez bu kitapta yayımlanan makalelere yer veriyorlar. 20. yüzyıl felsefesi, iktisadı, siyaseti ve sosyolojisini Marksizm ve yeni-Marksizm, yapısalcılık ve postyapısalcılık, modernite ve postmodernite, feminizm ve psikanaliz, fenomenoloji ve yorumbilim başlıkları altında inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler Heidegger’den Adorno’ya, Derrida’dan Foucault’ya, Anthony Giddens’tan Edward Said’e çağdaş toplum kuramında iz bırakan düşünürlerin hayat öyküleri ve yapıtları hakkında derinlikli analizler sunarken kuramsal düşünceye zengin ve ufuk açıcı bir katkıda bulunuyor.

Toplumsal olgular, kültürel yapılar ve kuramsal söylemler arasındaki bağlantıları inceleyen Çağdaş Toplum Kuramından Portreler’de okur hem toplumsal-kuramsal eğilimlerin parametreleri hem de toplum eleştirisinin doğası hakkında faydalı ve öğretici bir kılavuz bulacaktır.

Kitapta yer alan bölümler
Martin Heidegger Richard Polt
Georges Bataille Michel Richardson
Maurice Merleau-Ponty Nick Crossley
Herbert Marcuse Douglas Kellner
Theodor Adorno Andrew Bowie
Walter Benjamin Graeme Gilloch
Jürgen Habermas Patrick Baert
Erving Goffman Ann Branaman
Peter Berger Bryan S. Turner
Michel Foucault Stephen Katz
Jean-François Lyotard Victor Jeleniewski Seidler
Jacques Lacan Anthony Elliott
Jacques Derrida Christina Howells
Roland Barthes Chris Rojek
Julia Kristeva Kelly Oliver
Luce Irigaray Caroline Bainbridge
Jean Baudrillard Mike Gane
Gilles Deleuze ve Félix Guattari Paul Patton
Paul Virilio John Armitage
Henri Lefebvre Rob Shields
Paul Ricoeur Kathleen Blamey
Niklas Luhmann Jakob Arnoldi
Charles Taylor Francis Dupuis-Déri, Marcos Anvelovici
Richard Rorty Bryan S. Turner
Nancy Chodorow Geoffrey Gershenson, Michelle Williams
Anthony Giddens Anthony Elliott
Ulrich Beck Nick Stevenson
Pierre Bourdieu Bridget Fowler
Zygmunt Bauman Barry Smart
Donna J. Haraway Joseph Schneider, Patricia Ticineto Clough
Fredric Jameson Sean Homer
Stuart Hall Chris Rojek
Juliet Mitchell Sarah Wright
Edward Said Bryan S. Turner

City University of New York’ta sosyoloji profesörü ve Din ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nde yöneticidir. Aberdeen, Flinders, Utrecht, Deakin, Cambridge ve Singapur Üniversitelerinde dersler vermiştir. Body & Society,
Citizenship Studies ve Journal of Classical Sociology dergilerinin kurucu editörü olan Turner aynı zamanda British Journal of Sociology, European Journal of Social Theory, Contemporary Islam ve Journal of Human Rights gibi dergilerin yayın kurullarında yer almaktadır. Din sosyolojisi, vatandaşlık ve insan hakları ile sosyal ve politik teori üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konular üzerine kitapları ve incelemeleriyle tanınmaktadır. Max Weber: Critical Responses, Orientalism: Early Sources, Classical Sociology gibi kitapların yazarıdır.

University of South Australia’da sosyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. Subject to Ourselves (1996), Freud 2000 (1998), Social Theory and Psychoanalysis in Transition (1999), The Mourning of John Lennon (1999), The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory (1999), Psychoanalysis at its Limits (2000), The Pyschoanalytic Theory (2002), The New Individualism (2009), Mobile Lives (2010) gibi kitapların yazarıdır.

Kitabın Adı Çağdaş Toplum Kuramından Portreler
Orijinal Adı Profiles in Contemporary Social Theory
ISBN 9789750521980
Yayın No İletişim - 2481
Dizi Başvuru - 107
Alan Sosyoloji
Sayfa 566 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 578 gr
Perakende Satış Fiyatı 395,00 TL
Baskı 2. baskı - Ağustos 2022 (1. baskı - Haziran 2017)
Derleyen Bryan S. Turner, Anthony Elliott
Çeviren Barış Özkul
Editör Melike Işık Durmaz
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Laurin Rinder
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit