Richard Whatmore

St. Andrews Üniversitesi’nde modern tarih profesörüdür. Özellikle entelektüel tarih alanında uzmandır. History of European Ideas dergisinin genel yayın yönetmenidir. Yayımlanmış eserleri arasında Against War and Empire (Yale, 2012), What is Intellectual History? (Polity, 2015; Entelektüel Tarih Nedir?, Islık Yayınları, 2017) ve The End of Enlightenment: Empire, Commerce, Crisis (Penguin, 2023) gibi çalışmalar yer alır.