Neoklasik İktisat Teorisi

Neoklasik İktisat Teorisi, bu egemen düşünme biçiminin, nasıl tasarlandığının, iç mantığının ve tutarlılığının anlaşılmasını sağlarken, aynı zamanda bu teorinin sınırlarını ve içerdiği önemli sorunları görmeye yardımcı oluyor.

Neoklasik teori iktisadın egemen kuramıdır. Bol miktarda matematik formül kullanan ve bu nedenle anlaşılması ve daha önemlisi değerlendirilmesi zor, sayısız yayının kaynağı bu teoridir. Esas olarak bireysel tercihlere vurgu yapsa da, bu teoriden esinlenen modeller, farklı mübadele örgütlenmelerini temel alarak birbirlerinden ayrılır. Bu nedenle, bu kitapta yapıldığı gibi, matematik formüllerin kullanımından önce, bu örgütlenme biçimlerini ele almak gerekir. Neoklasik teori, mikroekonomi olarak adlandırılan alana esas olarak aittir. Ama makroekonomi ve oyun kuramıyla belli bir ilişkisi vardır. İktisat öğrencileri için hazırlanmış bu kitapta, neoklasik teorinin makroekonomiyle ilişkisinin yanında, son dönemde gelişen asimetrik bilgi, mübadele maliyetleri, ağ ilişkileri, mali piyasaların etkinliği gibi konular da ele alınıyor.

Neoklasik iktisatçılar, liberal ve müdahaleci ya da sosyal demokrat olarak iki büyük gruba bölünmüş olsalar da, paylaştıkları ortak varsayım, toplumun özgür ve eşit bireylerden oluştuğu ve bu bireylerin faaliyetlerini en etkin biçimde uyumlu kılan aracın piyasa olduğudur. Neoklasik İktisat Teorisi, bu egemen düşünme biçiminin, nasıl tasarlandığının, iç mantığının ve tutarlılığının anlaşılmasını sağlarken, aynı zamanda bu teorinin sınırlarını ve içerdiği önemli sorunları görmeye yardımcı oluyor.

Uluslararası ekonomi dersleri verdiği Valenciennes Hainaut-Cambrésis Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Özellikle kalkınma ekonomisiyle ilgilenmekte ve ekonomi teorilerinin sosyal ve politik yönleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

1949’da doğdu. Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doçent olan Guerrien’in biri matematik diğeri iktisat konusunda iki doktorası var. Çalışmalarının ağırlık merkezini, neo-klasik iktisadın temel varsayımlarının sorgulanması oluşturuyor. Yazarın diğer yapıtları: Algèbre linéaire pour économistes (Economica, 1982, Paris), Initiation aux mathématiques en sciences économiques et sociales (Economica, 1987, Paris), Microéconomie et calcul économique (B. Nezeys ile birlikte, Economica, 1987, Paris), Concurrence, flexibilité et stabilité (Economica, 1989, Paris), Dictionnaire d’Analyse Economique (La Découverte, 1996).

Kitabın Adı Neoklasik İktisat Teorisi
Orijinal Adı La théorie économique néoclassique: Microéconomie, macroéconomie et théorie des jeux
ISBN 9789750522352
Yayın No İletişim - 2515
Dizi Başvuru - 109
Alan Ekonomi
Sayfa 373 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 308 gr
Perakende Satış Fiyatı 267,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2017
Yazar Emmanuelle Bénicourt, Bernard Guerrien
Çeviren Mustafa Dönmez, Hüseyin Şahin, Ertuğrul Tokdemir
Editör Ahmet İnsel
Yayına Hazırlayan Hüseyin Şahin
Kapak Seda Mit
Kapak Fotoğrafı Denis Ismagilov
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Siyami Kuzu
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit