Rıza Türmen

İstanbul’da doğdu. İngiliz Erkek Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kanada McGill Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyasal bilimler doktorası yaptı. 1966’da Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Singapur ve Bern’de büyükelçi, Avrupa Konseyi nezdinde daimi delege oldu. 1998’de Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçlığı’na seçildi. On yıl bu görevde bulundu. 2008 yılında Türkiye’ye dönünce Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2011 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili seçildi. Halen sivil toplum platformlarında çalışıyor, insan hakları, hukuk ve demokrasi konularında yerli ve yabancı gazete ve dergilerde yazılar yazıyor. Güçsüzlerin Gücü (Doğan Kitap, 2015) ve Türkiye’de Demokrasi Arayışı (Doğan Kitap, 2021) adlı iki kitabı vardır.