Demokrasi
Kavram, Kurum, Süreç

Düyada demokrasinin güç ve itibarının sarsıldığı, demokratik rejimlerin sayısının azaldığı bir otoriterleşme dönemindeyiz. Demokrasi -Kavram, Kurum ve Süreç- başlıklı bu kitap, demokrasinin düşünsel kökenlerini, inişli çıkışlı gelişimini, kurumlarını, içinde taşıdığı gerilimleri ele alırken, aynı zamanda, içinde Türkiye’nin de yer aldığı, günümüz demokrasisizleşme eğilimlerini aydınlatıyor. Türkiye’den otuz bir bilim insanının katkısıyla gerçekleşen ve bir referans kitabı olarak tasarlanan bu kapsamlı çalışma, ülkemizde bütün zorluk ve engellere rağmen demokrasiye adanmış bilgi birikimi ve akademik kapasiteyi sergiliyor.

“Demokrasinin tarihi bir kültürel dinamiğin değil, hak ve eşitlik hareketlerinin yürüttüğü bir özgürlük-eşitlik-hak nizamı yaratma mücadelesinin tarihidir. Bu tarih, Batı’da gerçekleşmiş olduğu için demokrasi Batı kültürünün bir unsuru haline gelmiştir. Ancak bu durumun kendisi bile kültürün tarihsel, dolayısıyla değişebilen bir ürün olduğunu, demokratik kültürün de tarih-aşırı bir sabit olmadığını gösterir. Çağdaş demokrasilerde izlediğimiz gerilemeler, Batı’nın demokrasi kazalarından muaf olmadığının bir göstergesidir. Demokrasinin Batı’da gelişmiş olmasından ve Batı dışında konsolide olmuş bir demokrasi örneğinin var olmamasından yola çıkarak, demokrasinin Batı medeniyetine/kültürüne has olduğunu iddia etmek yanlıştır.”
Menderes Çınar, Önsöz

Düyada demokrasinin güç ve itibarının sarsıldığı, demokratik rejimlerin sayısının azaldığı bir otoriterleşme dönemindeyiz. Demokrasi -Kavram, Kurum ve Süreç- başlıklı bu kitap, demokrasinin düşünsel kökenlerini, inişli çıkışlı gelişimini, kurumlarını, içinde taşıdığı gerilimleri ele alırken, aynı zamanda, içinde Türkiye’nin de yer aldığı, günümüz demokrasisizleşme eğilimlerini aydınlatıyor. Türkiye’den otuz bir bilim insanının katkısıyla gerçekleşen ve bir referans kitabı olarak tasarlanan bu kapsamlı çalışma, ülkemizde bütün zorluk ve engellere rağmen demokrasiye adanmış bilgi birikimi ve akademik kapasiteyi sergiliyor.

Ayşen Uysal, Berk Esen, Berrin Koyuncu-Lorasdağı, Cenk Saraçoğlu, Çağdaş Ceyhan, Duygu Avcı, Erdem Damar, Ersin Kalaycıoğlu, Fikret Adaman, Filiz Zabcı, Funda Gençoğlu, Gülay Uğur Göksel, Gülşen Seven, Hakan Yavuzyılmaz, Hamit Bozarslan, Hasret Dikici Bilgin, İlhan Uzgel, Kâzım Ateş, Menderes Çınar, Onur Bilginer, Ömer Turan, Özhan Demirkol, Pınar Bedirhanoğlu, Reyhan Ünal, Rıza Türmen, Serdar Tekin, Tanel Demirel, Toygar Sinan Baykan, Yasemin Özgün, Yüksel Taşkın, Zafer Ganioğlu.

Kitapta yer alan bölümler
ÖNSÖZ Menderes Çınar
DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE GERİLİMLERİ Filiz Zabcı
LİBERAL DEMOKRASİ Tanel Demirel
KATILIMCI DEMOKRASİ Berrin Koyuncu-Lorasdağı
SOSYAL DEMOKRASİ Onur Bilginer, Zafer Ganioğlu
AGONİSTİK DEMOKRASİ: POPÜLİZM ÇAĞINDA DEMOKRASİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Erdem Damar
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE HABERMAS Serdar Tekin
SİVİL TOPLUM ANLAYIŞLARI VE DEMOKRASİ MODELLERİ Funda Gençoğlu
KÜRESEL DEMOKRASİ, KOZMOPOLİTANİZM VE EGEMENLİK İlhan Uzgel
DEMOKRASİNİN REJİM OLARAK İŞLEMESİNDE NORMLARIN ROLÜ Ersin Kalaycıoğlu
HUKUK DEVLETİ, YARGI VE DEMOKRASİ Rıza Türmen
ANAYASA(CILIK) VE DEMOKRASİ Gülşen Seven
HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE DEMOKRASİ Hasret Dikici Bilgin
OTORİTER VE ŞAHISÇIL YÖNELİMLER KARŞISINDA PARTİLER, PARTİ SİSTEMLERİ VE DEMOKRASİ Toygar Sinan Baykan
SEÇİM SİSTEMLERİ Özhan Demirkol
DÖRDÜNCÜ GÜÇTEN DİJİTAL TEKNOLOJİLERE MEDYA VE DEMOKRASİ: EKONOMİ-POLİTİK BİR BAKIŞ Yasemin Özgün, Çağdaş Ceyhan
DEMOKRASİ: TAMAMLANMAMIŞ BİR PROJENİN TARİHSEL YOLCULUĞU Yüksel Taşkın
DEMOKRATİKLEŞME, DEMOKRASİDE GERİLEME VE MELEZ REJİMLER Berk Esen, Hakan Yavuzyılmaz
DEMOKRASİNİN RADİKALLEŞTİRİLMESİ, DEMOKRASİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ Hamit Bozarslan
DEMOKRASİ NEREYE: NEOLİBERALİZM DÖNEMİNDE DEMOKRASİ-CUMHURİYET BAĞININ KOPUŞU Pınar Bedirhanoğlu, Cenk Saraçoğlu
POPÜLİZM VE DEMOKRASİ: BİR KAVRAMSAL GERİLİMİN KISA ÖYKÜSÜ Kâzım Ateş
DEMOKRASİ SÖKÜMÜ ÇAĞINDA TOPLUMSAL HAREKETLER Ayşen Uysal
BİR DEMOKRASİ MESELESİ OLARAK TOPLUMSAL BELLEK Reyhan Ünal Çınar
KALKINMA VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE Fikret Adaman, Duygu Avcı
DEMOKRASİDEN UZAKLAŞMANIN İKİ ÖRNEĞİ: MACARİSTAN VE BREZİLYA Ömer Turan, Gülay Uğur Göksel
ARIZALARI VE AÇILIMLARI İLE TÜRKİYE DEMOKRASİ TARİHİ Menderes Çınar

MENDERES ÇINAR 1969 Ankara doğumlu. Doktora çalışmasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde Giorgia La Pira Araştırmacısı (1999) ve Boston ve Harvard Üniversitelerinde Ziyaretçi Araştırmacı (2008-9) olarak bulundu. Türkiye siyaseti ve İslamcılık üzerine çeşitli yerli ve yabancı dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlandı. Siyasal Bir Sorun Olarak İslamcılık (Dipnot: Ankara, 2005), Türk Parlamento Tarihi: 1965-69, 4 cilt (TBMM: Ankara, 2012) ve Vesayetçi Demokrasiden “Milli” Demokrasiye (Birikim: İstanbul, 2015) başlıklı kitapları bulunmaktadır.

Kitabın Adı Demokrasi
Alt Başlık Kavram, Kurum, Süreç
ISBN 9789750535642
Yayın No İletişim - 3349
Dizi Araştırma-İnceleme - 565
Alan Sosyoloji, Tarih, Felsefe
Sayfa 573 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Perakende Satış Fiyatı 350,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2023
Derleyen Menderes Çınar
Editör Ahmet İnsel
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Berkay Üzüm, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit