Hakan Yavuzyılmaz

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Denge ve Denetleme Ağı’nda Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Siyaset Bilimi doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nden aldıktan sonra Nottingham Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, aynı süre içerisinde Partiler ve Demokrasi İçin Araştırma Merkezi’nde (REPRESENT) araştırmacı olarak çalışmıştır. Siyasi rejimler ve rejim geçişleri, siyasi partiler ve parti sistemleri üzerine çalışmaları Party Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ve Southeast European and Black Sea Studies gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.