Kâzım Ateş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezi “Yurttaşlığın Kıyısında Aleviler” adıyla Phoenix Yayınevi tarafından basılmıştır. Halen AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisidir. Karşılaştırmalı siyaset yanı sıra siyaset teorisi, psikanaliz, siyaset psikolojisi üzerine de düşünmeye ve yazmaya çalışmaktadır. Özel olarak “popülizm kuramı” üzerine çalışmakta ve bu alanda yıllardır lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Ayrıca, lisans düzeyinde karşılaştırmalı siyaset derslerinin yanı sıra Latin Amerika siyaseti üzerine seminer derslerine de devam etmektedir.