Dünyanın Ters Köşesi
Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür

Latin Amerika hakkında rehber niteliği taşıyan bu derleme, yarı kıtanın “büyülü” ve gayet de “gerçek” halini birçok cephesiyle ele alıyor: Sömürgecilik mirasının ardından sürekli ABD “müdahalesi” altında verilen bağımsızlık ve kalkınma uğraşı… Otoriter-askerî yönetim tecrübelerinden, uzun dönem bir “Latin Amerika olayı” gibi görülen popülizm ile anayasa ve rejim mücadeleleri… Sosyalizm deneyimleri… Yoksullar, kadınlar, toplumsal hareketler, dinsel akımlar… Ve bütün dünyayı etkileyen zenginliğiyle müzik, edebiyat, sinema, futbol…

Latin Amerika hakkında rehber niteliği taşıyan bu derleme, yarı kıtanın “büyülü” ve gayet de “gerçek” halini birçok cephesiyle ele alıyor: Sömürgecilik mirasının ardından sürekli ABD “müdahalesi” altında verilen bağımsızlık ve kalkınma uğraşı… Otoriter-askerî yönetim tecrübelerinden, uzun dönem bir “Latin Amerika olayı” gibi görülen popülizm ile anayasa ve rejim mücadeleleri… Sosyalizm deneyimleri… Yoksullar, kadınlar, toplumsal hareketler, dinsel akımlar… Ve bütün dünyayı etkileyen zenginliğiyle müzik, edebiyat, sinema, futbol… Kıtasal olguları incelerken, tek tek ülkelerin gerçeklikleri de ihmal edilmiyor kitapta. Birçok genel konu, ülke deneyimlerinin canlı hikâyeleriyle büyüteç altına alınıyor.

Esra Akgemci ve Kâzım Ateş’in hazırladığı derlemede, Karabekir Akkoyunlu, Kavel Alpaslan, Mert Arslanalp, Serdal Bahçe, Dilan Bozgan, Güneş Daşlı, Elif Tuğba Doğan, Fırat Duruşen, Ertan Erol, Esra Çeviker Gürakar, Tolga Gürakar, Özge Kemahlıoğlu, Celal Oral Özdemir, İlhan Özgen, Barış Özkul, Gözde Somel, Aylin Topal, Nejat Ulusay, Maria L. Urbina, Sibel Utar, Oya Yeğen ve Metin Yeğin’in katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Latin Amerika'da Sömürgecilik Mirası Gözde Somel
Monroe Doktrini'nin İzinde: Latin Amerika'da ABD Müdahaleciliğinin Tarihsel Gelişimi Esra Akgemci
Latin Amerika'da Bağımlılıktan Neoliberal Yeni-Kalkınmacılığa Kriz Dinamikleri Aylin Topal
Latin Amerika'da Neoliberalizm: Bağımlılığın Gelişmesi ve Gelişmenin Bağımlılaşması Serdal Bahçe
Latin Amerika'da Bölgesel Örgütler ve Bölgeselleşme Ertan Erol
Bağımsızlıktan 20. Yüzyıla Latin Amerika'da Anayasalar ve Anayasa Yapım Süreçleri Oya Yeğen
Rejim Değişiklikleri, Aktörler ve Demokratikleşme Sürecinin Hassaslığı: Şili Örneği Özge Kemahlıoğlu
Teoriyle Pratik Arasında Latin Amerika'da Popülizm Kâzım Ateş
Umudun ve İsyanın Coğrafyasında Tarihi Sokakta Yapanlar: Latin Amerika'da Toplumsal Hareketler Sibel Utar
Latin Amerika'da Kentleşme ve Yoksulların Kentsel Siyaseti Mert Arslanalp
Kadınlar ve Devrimden Kadınların Devrimine: Latin Amerika'da Kadınların Gündemi Dilan Bozgan
Küba Devrimi ve Sosyalizmin İnşası Gözde Somel
Venezuela'da Post-Neoliberalizm: Bolivarcı Devrim Sürecinin Kazanım ve Sınırlılıkları Esra Akgemci
Bolivya'da Hareketten Partiye: Sosyalizme Doğru Hareketi (MAS) Celal Oral Özdemir
Meksika'da Devlet-Toplumsal Sınıflar İlişkisi: Kurumsal Siyasetin Çöküşü ve Lopez Obrador'un Yükselişi Aylin Topal
Sessiz Devrimin Gürültülü Sonu: Brezilya İşçi Partisi'nin Yükselişi ve Düşüşü Karabekir Akkoyunlu
Pembe Dalga Sonrası Dönemde Yeni Latin Amerika Sağı Maria L. Urbina
Fujimorismo: Peru'da Neoliberal Popülizm, Otoriterlik ve Günümüze Mirası Esra Çeviker Gürakar, Tolga Gürakar
Kolombiya ve Geçiş Dönemi Adaleti: Kalıcı Bir Barışa Doğru mu? Güneş Daşlı
Yoksulluğa Latin Amerika Usulü Çözüm: Brezilya ve Arjantin Örneklerinde Nakit Transferi Uygulamaları Fırat Duruşan
Orta Amerika'dan Kuzeye Göçün Arka Planı ve Güncel Göç Krizi Elif Tuğba Doğan
Gabriel Garcia Marquez ve Kolombiya Tarihi Barış Özkul
Latin Amerika'da Sinema ve Siyaset Nejat Ulusay
Latin Amerika'nın Ortak Kültür Mirası ve Küba'nın Devrimci Müziği Kavel Alpaslan
Latin Amerika'da Futbol: Bir Oyundan Fazlası İlhan Özgen
Latin Amerika'da Siyasal Kültür ve Din Üzerine İzlenimler Metin Yeğin

1984 Antakya doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Chávez Döneminde Venezuela’nın ABD’ye Yönelik Dış Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Brezilya Endüstriyel Tarım Sektöründe Ulusaşırı Kapitalist Sınıf Oluşumu ve Güney-Güney İşbirliğine Etkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. ABD’de University of Florida Center for Latin American Studies, Meksika’da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Brezilya’da Universidade Federal Fluminense ve Şili’de BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nda (CEPAL) misafir araştırmacı olarak lisansüstü araştırmalarda bulundu. Latin Amerika’da sol, sınıf mücadelesi, toplumsal hareketler ve eleştirel politik ekonomi, akademik ilgi alanları arasında yer alıyor. Bu alanlarda yazdığı makaleler muhtelif dergilerde yayınlandı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezi “Yurttaşlığın Kıyısında Aleviler” adıyla Phoenix Yayınevi tarafından basılmıştır. Halen AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisidir. Karşılaştırmalı siyaset yanı sıra siyaset teorisi, psikanaliz, siyaset psikolojisi üzerine de düşünmeye ve yazmaya çalışmaktadır. Özel olarak “popülizm kuramı” üzerine çalışmakta ve bu alanda yıllardır lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Ayrıca, lisans düzeyinde karşılaştırmalı siyaset derslerinin yanı sıra Latin Amerika siyaseti üzerine seminer derslerine de devam etmektedir.

Kitabın Adı Dünyanın Ters Köşesi
Alt Başlık Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür
ISBN 9789750530081
Yayın No İletişim - 2951
Dizi Araştırma-İnceleme - 478
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 448 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Perakende Satış Fiyatı 320,00 TL
Baskı 2. baskı - Temmuz 2021 (1. baskı - Aralık 2020)
Derleyen Esra Akgemci, Kâzım Ateş
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit