Esra Akgemci

1984 Antakya doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Chávez Döneminde Venezuela’nın ABD’ye Yönelik Dış Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Brezilya Endüstriyel Tarım Sektöründe Ulusaşırı Kapitalist Sınıf Oluşumu ve Güney-Güney İşbirliğine Etkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. ABD’de University of Florida Center for Latin American Studies, Meksika’da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Brezilya’da Universidade Federal Fluminense ve Şili’de BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nda (CEPAL) misafir araştırmacı olarak lisansüstü araştırmalarda bulundu. Latin Amerika’da sol, sınıf mücadelesi, toplumsal hareketler ve eleştirel politik ekonomi, akademik ilgi alanları arasında yer alıyor. Bu alanlarda yazdığı makaleler muhtelif dergilerde yayınlandı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.