Toplumsal Yapı
Türkiye'de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim

Yirmi beş bilim insanının katkılarıyla kapsamlı bir temel referans kitabı olarak hazırlanan Toplumsal Yapı - Türkiye’de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim, sermaye birikimi, nüfus değişimleri, ailenin dönüşümü, tarımda dönüşüm, üretimin yapısı, devlet-sermaye ilişkilerini güncel veriler ışığında ele alıyor. Kent ve çevre sorunları, kadın işgücünün durumu, toplumsal cinsiyet rejimi, eşitlik sorunları, ırkçılık, sendikal ve mesleki örgütlenmeler, orta sınıfların ve esnafın konumunda değişimler, toplumsal mücadele alanları gibi konulara eğiliyor. Bu değişim ve mücadelelerin kültürel alana yansımasına ve aile içinde, çalışma hayatında ve dinsel alanda hüküm süren tahakküm ilişkilerine ışık tutuyor.

“Tıpkı dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal yapı tanımları arasında farklar var. Bunlar toplumsal yapının sorunsallaştırılmasına ve incelenmesi sırasında izlenen yol ve yöntemlere yansıyor. Tüm bu çeşitliliğine rağmen, toplumsal yapı incelemelerinde istatikselleştirilmiş demografik, sınıfsal ya da kültürel oluşumlar, ırksal, dinsel tahakküm ilişkileri, toplumsal cinsiyet rejimleri, yani ilk bakışta bizlere dışsal gibi görünen büyük çaplı olgular karşımıza çıkar. Oysa toplumsal yapı, aynı zamanda maddi ve sembolik (kültürel) pratiklerimizin, gömülü olduğu ilişki ağlarının dışında bir olgu değildir. Toplumsal yapının harcını ve taşıyıcı unsurlarını somut, gerçek insanlar, onların maddi faaliyetleri, reel ilişkileri ve bunlar hakkındaki tasavvurları oluşturur. Toplumsal yapıyı bu bütünselliği dikkate alarak incelemek gerekir.”
Cem Özatalay

Yirmi beş bilim insanının katkılarıyla kapsamlı bir temel referans kitabı olarak hazırlanan Toplumsal Yapı - Türkiye’de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim, sermaye birikimi, nüfus değişimleri, ailenin dönüşümü, tarımda dönüşüm, üretimin yapısı, devlet-sermaye ilişkilerini güncel veriler ışığında ele alıyor. Kent ve çevre sorunları, kadın işgücünün durumu, toplumsal cinsiyet rejimi, eşitlik sorunları, ırkçılık, sendikal ve mesleki örgütlenmeler, orta sınıfların ve esnafın konumunda değişimler, toplumsal mücadele alanları gibi konulara eğiliyor. Bu değişim ve mücadelelerin kültürel alana yansımasına ve aile içinde, çalışma hayatında ve dinsel alanda hüküm süren tahakküm ilişkilerine ışık tutuyor.

Aksu Bora, Alanur Çavlin, Aslı Aydemir, Aslı Odman, Aybala Ertekin, Cem Özatalay, Cemil Yıldızcan, Deniz Parlak, Deniz Pelek, Deniz Yonucu, Didem Danış, Gözde Orhan, Gülengül Altıntaş, Hande Gülen, Işıl Erdinç, Jean-François Pérouse, Müge Neda Altınoklu, Osman Savaşkan, Ozan Félix Sousbois, Saniye Dedeoğlu, Tanıl Bora, Uraz Aydın, Y. Doğan Çetinkaya, Yıldırım Şentürk, Z. Tül Akbal Süalp’in katkılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
TOPLUMSAL YAPI NEDİR? Cem Özatalay
SERMAYE BİRİKİMİ-TOPLUMSAL YAPI İLİŞKİSİ: TARİHSEL VE KAVRAMSAL ARKAPLAN Cem Özatalay
TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİ, SINIFLAR VE KÜLTÜRLER Cem Özatalay
NÜFUSUN DEĞİŞİMLERİ VE TOPLUMSAL YAPI Didem Danış
AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ VE AİLEDE TAHAKKÜM Alanur Çavlin
YAŞ, YAŞÇILIK VE TOPLUMSAL YAPI Aslı Aydemir
TARIM SORUNUNA BUGÜNDEN BAKMAK: GÜNCEL TARTIŞMALAR, YENİ PERSPEKTİFLER Deniz Pelek, Gözde Orhan
KENTLER VE TOPLUMSAL YAPI Jean-François Pérouse
KİMİN DOĞASI? DOĞA VE TOPLUMSAL YAPI İLİŞKİSİNİ ANLAMAK İÇİN BİR ÇERÇEVE Cemil Yıldızcan, Aybala Ertekin
DEVLET-SERMAYE İLİŞKİLERİ Osman Savaşkan
TOPLUMSAL YAPININ SÖMÜRÜLENİ OLARAK İŞÇİ SINIFI VE DÖNÜŞÜMLERİ Cem Özatalay
MEKÂN VE EMEK ÜZERİNDEN TOPLUMSAL YAPILANMAYI OKUMAK Aslı Odman
TÜRKİYE’DE KAYGAN BİR SINIFSAL KONUMLANIŞ: YENİ ORTA SINIFLAR Yıldırım Şentürk
ESNAF Müge Neda Altınoklu
TOPLUMSAL CİNSİYET REJİMİ VE TOPLUMSAL YAPI Aksu Bora
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMU Saniye Dedeoğlu
QUEER KAMUSALLIKLAR VE TOPLUMSAL YAPI: TEORİ, PRATİK VE TEMSİLLER Ozan Félix Sousbois, Hande Gülen
IRK, IRKÇILIK, IRKSALLAŞTIRMA Deniz Yonucu
DİNSEL TAHAKKÜM, TARİHSEL ARKAPLAN VE TOPLUMSAL YAPI Deniz Parlak
TOPLUMSAL YAPI, SİNEMADA ZAMANMEKÂN VE ARABESK NOIR Z. Tül Akbal Süalp, Gülengül Altıntaş
MEDYA ENDÜSTRİSİ, KÜLTÜREL ÜRETİM VE TOPLUMSAL YAPI: İDEOLOJİ, META, EMEK Uraz Aydın
KÜLTÜRALİZM, POPÜLİZM VE KÜLTÜREL İKTİDAR Tanıl Bora
SENDİKAL VE MESLEKİ MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME DİNAMİKLERİ Işıl Erdinç, Cem Özatalay
YAPILAR VE TOPLUMSAL HAREKETLER Y. Doğan Çetinkaya

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Barış akademisyeni olarak yargılandı ama Türkiye’deki üniversite yönetimlerinin “baskıda özerk” olmaları sayesinde ihraç edilmedi. Araştırma konuları; sınıflar, çalışma sosyolojisi, ekonomik sosyoloji, sosyal haklar, neoliberalleşme, üniversite tasfiyeleridir. European Journal of Turkish Studies dergisi yayın kurulu üyesi. 2022’de yayımlanan Üniversitede Direniş ve Dayanışma başlıklı kolektif kitabın editörlerinden.

Kitabın Adı Toplumsal Yapı
Alt Başlık Türkiye'de Eşitsizlik, Tahakküm, Değişim
ISBN 9789750536823
Yayın No İletişim - 3445
Dizi Araştırma-İnceleme - 585
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Popüler Kültür, Sosyoloji, Tarih, Antropoloji, Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 638 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Perakende Satış Fiyatı 465,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2024
Derleyen Cem Özatalay
Editör Ahmet İnsel
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Hazar Keleş
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit