Müge Neda Altınoklu

2012 senesinde Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. 2013’te Paris’te École des Hautes Études en Sciences Sociales’te (EHESS) Dominique Marchetti danışmanlığında gazetecilik sosyolojisi alanında yazmış olduğu tezle yüksek lisans derecesini tamamladı. 2021 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Cemil Boyraz danışmanlığında “Reproduction Conditions of Small Tradesmen in Turkey: The Case of Perşembe Pazarı” başlıklı doktora tezi, aynı sene Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimler Doktora Tezi Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. 2017’den itibaren Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları sosyal teori, siyaset teorisi, politik ekonomi, devlet-toplum ilişkileri alanlarını içerir.