Osman Savaşkan

OSMAN SAVAŞKAN lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alan Savaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te “State Rescaling and Dynamics of Government - Business Relations in Two Turkish Cities” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard University’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet - iş insanı ilişkileri, yerel siyaset, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte kaleme aldıkları New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılında Edward Elgar tarafından yayınlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayınlanmıştır.