Türkiye'de Yeni Kapitalizm
Siyaset, Din ve İş Dünyası

Türkiye’de Yeni Kapitalizm siyaset, din ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin kapitalist küreselleşme süreci içinde geçirdiği değişimi, Türkiye’de iş hayatının ekonomik, siyasi ve kültürel bağlamındaki yansımalarıyla inceliyor.

Türkiye’de Yeni Kapitalizm siyaset, din ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin kapitalist küreselleşme süreci içinde geçirdiği değişimi,Türkiye’de iş hayatının ekonomik, siyasi ve kültürel bağlamındaki yansımalarıyla inceliyor. Siyasetin girişimcileri ve girişimci örgütlerini nasıl etkilediğini, bu siyasi etkilerle biçimlenen iş dünyası içinde farklı gruplar tarafından benimsenen farklı kapitalist gelişme modellerinin ortaya çıkışını ve bu ortamda dinin oynadığı hem birleştirici hem de kutuplaştırıcı rolü ele alıyor.

"Bu teorik yönden bilgilendirici kitap, Türkiye’nin ekonomi politiğinin en güçlü analizlerinden birini sunuyor. Buğra ve Savaşkan, iddiaya göre kendi ayakları üzerinde duran “küçük” girişimcilerin Türkiye’nin başarısının belkemiğini oluşturduğu yolundaki mitleri yok ediyor. Bu kitabı okuduktan sonra kimse piyasalar ve piyasa aktörleriyle ilgili eskisi gibi düşünemeyecek."
Cihan Ziya Tuğal, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD

"Bu etkileyici çalışma, Türkiye’yi ekonomi politik ve karşılaştırmalı siyaset haritasına güçlü bir biçimde yerleştiriyor. Neoliberalizm çağında devlet, demokrasi ve kapitalist gelişme arasındaki ilişki hakkında bildiğimiz şeylere şaşırtıcı yönler ekliyor. Aynı zamanda kapitalizmin çevresinde yer alan yükselen ekonomilerdeki ekonomik değişim ve sınıf oluşumu süreçlerinde dinin oynadığı role yeni açıklamalar getiriyor."
Wolfgang Streeck, The New School for Social Research, ABD 

 

                                  

Yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından biri. Uzmanlık alanları: iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika, gelişme iktisadı. 

Yazdığı kitaplar: İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014).

Derlediği kitaplar: State, Market, and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile birlikte derleme, Walter de Gruyter, 1997), Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2006), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2007),  Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, Palgrave Macmillan, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, İletişim Yayınları, 2009).

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).

OSMAN SAVAŞKAN lisans derecesini 2005’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden alan Savaşkan, yine aynı enstitüden doktora derecesini 2015’te “State Rescaling and Dynamics of Government - Business Relations in Two Turkish Cities” başlıklı tezi ile almıştır. Doktora sürecinde bir yıl boyunca Kennedy School of Government at Harvard University’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İlgilendiği konular, politik iktisat, devlet - iş insanı ilişkileri, yerel siyaset, devletlerin dönüşümü ve yerel yönetimler ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme süreçleridir. New Perspectives on Turkey, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri olan Osman Savaşkan’ın, Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte kaleme aldıkları New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business adlı kitabı 2014 yılında Edward Elgar tarafından yayınlanmıştır. Kitabın Türkçe çevirisi, Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası adıyla İletişim Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Kitabın Adı Türkiye'de Yeni Kapitalizm
Alt Başlık Siyaset, Din ve İş Dünyası
Orijinal Adı New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business
ISBN 9789750516771
Yayın No İletişim - 2087
Dizi Araştırma-İnceleme - 349
Alan Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 296 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 244 gr
Perakende Satış Fiyatı 223,00 TL
Baskı 4. baskı - Mart 2021 (1. baskı - Aralık 2014)
Yazar Ayşe Buğra, Osman Savaşkan
Çeviren Bülent Doğan
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Merve Çevik
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Emre Bayın
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset