Esra Çeviker Gürakar

Yüksek öğrenimini Türkiye ve İngiltere’de tamamladı. Yüksek lisansını School of Oriental and African Studies’de (SOAS) kalkınma ekonomisi üzerine yapıp, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden doktorasını aldıktan sonra 2011-2013 yılları arasında doktora sonrası araştırmalarını sürdürmek amacıyla ABD’de Illionis Üniversitesi (UIUC) ve Harvard Üniversitesi’nde bulundu. 2012-2017 yılları arasında Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yardımcı doçent olarak görev yapmış olan Esra Çeviker Gürakar, 2015/2016 akademik yılında Peru’da PUCP La Pontificia Universidad Católica del Perú'da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

2017’den bu yana İspanya’da Granada Üniversitesi’nde Latin Amerika Çalışmaları alanında dersler almakta ve bağımsız araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası STK’lar ile projeler yürütmeye ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kamu ihaleleri ile ilgili diğer yayınları arasında Politics of Favoritism in Public Procurement in Turkey (Palgrave Macmillan), Political Connections and Public Procurement in Turkey: Evidence From Construction Work Contracts (Oxford University Press) ve Redistributive Politics, Clientelism and Political Patronage under the AKP (Routledge) yer almaktadır.