Oğuz Topak

 1972'de İsparta'da doğdu. Samsun Anadolu Lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1999-2007 yılları arasında Liman-İş Sendikası'nda araştırma ve toplu sözleşme uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda genel koordinatör olarak görev yaptıktan sonra halen Tez Koop-lş Sendikası'nda genel başkan danışmanlığı yapmaktadır. Refah devleti, sosyal güvenlik, sendikalar, özelleştirme ve sınıf konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayşen Uysalla beraber yazdığı Particiler: Türkiye'de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası kitabı 2010'da iletişim Yayınları'ndan çıkmıştır.