Refah Devleti ve Kapitalizm
2000'li Yıllarda Türkiye'de Refah Devleti

Bazı düşünürler, refah devletinin kapitalizmin uzun tarihinde birkaç onyıllık döneme sıkışan geçici bir olgu olduğunu ve artık geride kaldığını ileri sürüyorlar. Bazıları ise refah devleti politikalarının biçim değiştirerek kapitalizmin uzun tarihi boyunca geçerliliklerini koruduğu kanısındalar. Refah devleti, kapitalizmin nispeten yumuşak, uzlaşmacı, ‘nezih’ olduğu döneme özgü bir istisnai oluşum muydu?

Bazı düşünürler, refah devletinin kapitalizmin uzun tarihinde birkaç onyıllık döneme sıkışan geçici bir olgu olduğunu ve artık geride kaldığını ileri sürüyorlar. Bazıları ise refah devleti politikalarının biçim değiştirerek kapitalizmin uzun tarihi boyunca geçerliliklerini koruduğu kanısındalar. Refah devleti, kapitalizmin nispeten yumuşak, uzlaşmacı, ‘nezih’ olduğu döneme özgü bir istisnai oluşum muydu? Yoksa, kapitalist emek ve sermaye birikim rejiminin yapısal bir etmeni midir? Kısacası kapitalizme içsel midir refah devleti, yoksa ona dışsal mıdır? Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok alanda sosyal refahla ilgili hizmetlerin piyasalaştığı bir dönemde, acil sorular bunlar. Oğuz Topak, bu sorular etrafında sağlam bir teorik tartışma yürütüyor. Refah devletinin somut tarihsel biçimlerindeki farklılık ve değişimleri, bu teorik ve politik tartışma ekseninde analiz ediyor.

Türkiye’de refah devleti politikalarının tarihsel analizine de geniş yer veriyor yazar. Osmanlı’ya uzanan kökenlerinden aldığı refah kurumlarının ve politikalarının nasıl bir tarihsel değişim geçirdiklerine bakıyor. Merkezî sendikalara dayalı korporatizmin çöküşü ve neo-liberal sermaye birikim rejiminin kurumlaşmasıyla tanımlanan son dönemde refah devletinin yaşadığı kriz, bütün bu tartışmanın hem konusu hem ana saiklerinden biridir.

 1972'de İsparta'da doğdu. Samsun Anadolu Lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1999-2007 yılları arasında Liman-İş Sendikası'nda araştırma ve toplu sözleşme uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türk Harb-İş Sendikası'nda genel koordinatör olarak görev yaptıktan sonra halen Tez Koop-lş Sendikası'nda genel başkan danışmanlığı yapmaktadır. Refah devleti, sosyal güvenlik, sendikalar, özelleştirme ve sınıf konularında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayşen Uysalla beraber yazdığı Particiler: Türkiye'de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası kitabı 2010'da iletişim Yayınları'ndan çıkmıştır.

Kitabın Adı Refah Devleti ve Kapitalizm
Alt Başlık 2000'li Yıllarda Türkiye'de Refah Devleti
ISBN 9789750510403
Yayın No İletişim - 1745
Dizi Araştırma-İnceleme - 292
Alan Ekonomi, Tarih
Sayfa 358 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 296 gr
Perakende Satış Fiyatı 209,00 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2012
Yazar Oğuz Topak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Hakan Gürsoytrak
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Melek Özmüş
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset