Ekin Kadir Selçuk

1981’de İstanbul’da doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde, yüksek lisansını İTÜ Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalı’nda, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Birikim, Varlık, Radikal İki, Radikal Kitap gibi yayın organlarında çalışmaları yayımlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ben û Sen (Yayına Hazırlayan)