Özlem Kaygusuz

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Georgetown Üniversitesi, (2003-2004) ve Stanford Üniversitesi’nde (2012) konuk araştırmacı olarak bulundu. Küreselleşme, eleştirel güvenlik, neoliberal dönüşüm, güvenlik devleti, uluslararası ilişkiler kuramları, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri araştırma ve yayın konularından bazılarıdır. Son olarak yazar ve editör olarak yer aldığı Turkey’s New State in the Making: Transformations in Legality, Economy and Coercion adlı kitap ZED Yayınevi tarafından basılmıştır.