Devletin Güvenliği Adına
Türkiye'de Milli Güvenlik Siyaseti

Devletin Güvenliği Adına, Türkiye’de milli güvenlik siyasetinin bir panoramasını çiziyor. Soğuk Savaş döneminden günümüze, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne... ABD’nin milli güvenlik anlayışının yansımalarına ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın oluşumunda dış etkilere... Ordunun rolünden olağanüstü hal rejiminin biçimlen- mesine... Manisalı gençler davası, 12 Eylül darbesi ve “terörist”-öznenin inşası, AKP iktidarının “devlet sırrı rejimi” gibi, milli güvenlik kavramının soy kütüğünü çıkartmamızı sağlayan vakalara... Sağ ve sol ideolojilerdeki milli güvenlik anlayışlarından, bu kavramın feminist okumalarına...

“Günümüz Türkiyesi’nde milli güvenlik sadece güvenlik kurumları ve dış politika alanında değil, sosyo-ekonomik işleyiş, kamusal idari yapı, anayasal düzen, ordu-siyaset ilişkileri, demokratikleşme, milliyetçilik/vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, din-devlet ilişkileri ve sivil toplum gibi tüm alanlarda iktidarın söylem ve politikalarının ana meşruiyet çerçevesini oluşturmaya devam ediyor.”
Özlem Kaygusuz, Behlül Özkan

Devletin Güvenliği Adına, Türkiye’de milli güvenlik siyasetinin bir panoramasını çiziyor. Soğuk Savaş döneminden günümüze, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne... ABD’nin milli güvenlik anlayışının yansımalarına ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın oluşumunda dış etkilere... Ordunun rolünden olağanüstü hal rejiminin biçimlen- mesine... Manisalı gençler davası, 12 Eylül darbesi ve “terörist”-öznenin inşası, AKP iktidarının “devlet sırrı rejimi” gibi, milli güvenlik kavramının soy kütüğünü çıkartmamızı sağlayan vakalara... Sağ ve sol ideolojilerdeki milli güvenlik anlayışlarından, bu kavramın feminist okumalarına...

Özlem Kaygusuz ve Behlül Özkan’ın hazırladığı derlemede ayrıca İsmet Akça, Mert Arslanalp - T. Deniz Erkmen, C. Akça Ataç, Tuncer Beyribey, Seçkin Çelik, Serhat Güvenç, Funda Hülagü, Okan İrtem, Alper Kaliber, Cangül Örnek, İpek Gencel Sezgin - Ekin Kadir Selçuk, Alper H. Yağcı, Tunahan Yıldız ve Barış Zeren’in katkıları yer aldı.

Kitapta yer alan bölümler
GİRİŞ Özlem Kaygusuz, Behlül Özkan
KURULUŞUNDAN ERKEN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE KADAR MAH’IN YABANCI GİZLİ SERVİSLERLE İLİŞKİSİ Behlül Özkan
ERKEN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE ABD MİLLİ GÜVENLİK ANLAYIŞININ TÜRKİYE’YE YANSIMALARI Serhat Güvenç
TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMININ SOYKÜTÜĞÜNÜ ÇIKARMAK: BİR YOĞUNLAŞMA VE KIRILMA MOMENTİ OLARAK “MANİSALI GENÇLER DAVASI” Özlem Kaygusuz
BİR YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK 12 EYLÜL DARBESİ VE TERÖRİST ÖZNENİN İNŞASI Tuncer Beyribey
HERKESİN BİLDİĞİ SIRLAR: BİR SİYASİ KALKAN OLARAK AKP’NİN DEVLET SIRRI REJİMİ Barış Zeren
REJİMİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMAK: TÜRKİYE’DE MODÜLER OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİNİN İNŞASI VE GÜVENLİKLEŞTİRME Alper Kaliber
TÜRKİYE’DE PROTESTO ALANININ GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ: PROTESTO YASAKLARI VE MOBİL OHAL YÖNETİMİ Mert Arslanalp, T. Deniz Erkmen
İSLÂMCI İDEOLOJİDE MİLLİ GÜVENLİK: ULUSLARARASI BOYUT ÜZERİNDEN BİR AÇIKLAMA Tunahan Yıldız
SAĞ’IN BAĞLAYICI VE AYRIŞTIRICI DOKUSU: SOLA GÜVENLİKÇİ YAKLAŞIM YA DA ANTİKOMÜNİZM İpek Gencel Sezgin, Ekin Kadir Selçuk
TÜRKİYE’DE SOLUN “MİLLİ GÜVENLİK” SİYASETİ: AYDINLIK VE BİRİKİM ÖRNEKLERİ Cangül Örnek
MİLLİ GÜVENLİĞE KÜLTÜRALİST BAKIŞ: TÜRK-İSLÂM SENTEZİ’Nİ MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ EKSENİNDE OKUMAK H. Seçkin Çelik
2000’LERDE ORDU-SİYASET İLİŞKİLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKALARI İsmet Akça
ANAYASANIN SİLAHLI KUVVETLERİ Okan İrtem
TÜRKİYE’NİN POST-FAŞİZMİ YA DA AKP’Lİ MİLLİ GÜVENLİK DEVLETİNİN TOPLUMSAL KÖKENLERİ: FEMİNİZM KARŞITI HAREKET ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Funda Hülagü
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE GÜVENLİK SİYASETİNİN KURUMSAL ANATOMİSİ Alper H. Yağcı
ULUSAL GÜVENLİK ÜZERİNE FEMİNİST BİR OKUMA: FEMİNİST DURUŞ KURAMI, HİPERMASKÜLİNİTE, ANTİDİPLOMASİ VE KAŞIKÇI CİNAYETİ C. Akça Ataç

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Georgetown Üniversitesi, (2003-2004) ve Stanford Üniversitesi’nde (2012) konuk araştırmacı olarak bulundu. Küreselleşme, eleştirel güvenlik, neoliberal dönüşüm, güvenlik devleti, uluslararası ilişkiler kuramları, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri araştırma ve yayın konularından bazılarıdır. Son olarak yazar ve editör olarak yer aldığı Turkey’s New State in the Making: Transformations in Legality, Economy and Coercion adlı kitap ZED Yayınevi tarafından basılmıştır.

17 Ağustos 1975’te Eskişehir’de doğdu. 1993’te İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD’de Tufts Üniversitesi, Fletcher School of Law and Diplomacy’de 2009’da tamamladı. Doktora tezi 2012 yılında Yale Üniversitesi Yayınları’ndan Darül İslâmdan Türk Vatanına adıyla kitap olarak yayımlandı. Halen Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Özkan, Soğuk Savaş ve Siyasal İslâm konularında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Kitabın Adı Devletin Güvenliği Adına
Alt Başlık Türkiye'de Milli Güvenlik Siyaseti
ISBN 9789750535819
Yayın No İletişim - 3363
Dizi Araştırma-İnceleme - 570
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 456 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 310,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2023
Derleyen Özlem Kaygusuz, Behlül Özkan
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Mehmet Özer
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Berkay Üzüm, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit