Funda Hülagü

Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Funda Hülagü, lisans ve doktora çalışmalarını ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Ottawa Üniversitesi/Kanada’da gerçekleştirmiştir. “Polis Üzerinde Sınıf Erkini Yeniden Sağlamlaştırmak: Türkiye’deki Neoliberal Polis Reformu Sürecinde Uluslararasının Rolü” adlı doktora tezinin yanı sıra özel güvenlik; özel askeri şirketler ve güvenlik sektörü reformu başlıklarında da çalışmaları bulunan Hülagü’nün ilgi alanları arasında devletin uluslararasılaşması, devletin zor aygıtları ve küresel yönetişim tartışmaları bulunmaktadır.