Elçin Gen

15. Yüzyılda Sanat ve Deneyim (Yayına Hazırlayan)
Aforizmalar (Yayına Hazırlayan)
Avangard Kuramı (Yayına Hazırlayan)
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı (Yayına Hazırlayan)
Biz ve Onlar (Editör)
Çağdaş Sanat Nedir? (Yayına Hazırlayan)
Çağdaş Sanat ve Kültüralizm (Yayına Hazırlayan)
Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (Yayına Hazırlayan)
Dada Kılavuz (Dizin)
Direniş ve Estetik (Yayına Hazırlayan)
Dört Ziyafet (Editör)
Estetiğin Huzursuzluğu (Yayına Hazırlayan)
Estetik ve Politika (Yayına Hazırlayan)
İmparatorluk Mirası (Yayına Hazırlayan)
Kültür ve Toplum (Yayına Hazırlayan)
Kültürün Özelleştirilmesi (Yayına Hazırlayan)
Küreselleşen İstanbul'da Bienal (Yayına Hazırlayan)
Mesafeyi Aşmak (Düzelti)
Modern Hayatın Ressamı (Yayına Hazırlayan)
Modern Kültürde Çatışma (Yayına Hazırlayan)
Muhafaza/Mimarlık (Yayına Hazırlayan)
Mümkün Olmayan Müze (Yayına Hazırlayan)
Müzecilik Yazıları (Yayına Hazırlayan)
Neoliberalizmin Mimarlığı (Yayına Hazırlayan)
Osmanlı Müzeciliği (Yayına Hazırlayan)
Paris’ten Modernlik Tercümeleri (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Cinsiyet (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Cinsiyet (Düzelti)
Sanat / Siyaset (Dizin)
Sanat / Siyaset (Düzelti)
Sanat / Siyaset (Yayına Hazırlayan)
Sanat A.Ş. (Yayına Hazırlayan)
Sanat A.Ş. (Düzelti)
Sanat Emeği (Dizin)
Sanat Emeği (Yayına Hazırlayan)
Sanat Komplosu (Düzelti)
Sanat Manifestoları (Yayına Hazırlayan)
Sanat Mezat (Dizin)
Sanat Mezat (Yayına Hazırlayan)
Sanat Müzeleri-1 (Yayına Hazırlayan)
Sanat Müzeleri-2 (Yayına Hazırlayan)
Sanat Ütopya: Mutluluk Hayalleri (Yayına Hazırlayan)
Sanat ve Arzu (Dizin)
Sanat ve Arzu (Yayına Hazırlayan)
Sanat ve Gölgesi (Yayına Hazırlayan)
Sanatçı Müzeleri (Yayına Hazırlayan)
Sanatın İktidarı (Yayına Hazırlayan)
Sanat-Mimarlık Kompleksi (Yayına Hazırlayan)