Elçin Gen

15. Yüzyılda Sanat ve Deneyim (Yayına Hazırlayan)
Aforizmalar (Yayına Hazırlayan)
Avangard Kuramı (Yayına Hazırlayan)
Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı (Yayına Hazırlayan)
Biz ve Onlar (Editör)
Çağdaş Sanat (Yayına Hazırlayan)
Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (Yayına Hazırlayan)
Çağdaş Sanat Nedir? (Yayına Hazırlayan)
Çağdaş Sanat ve Kültüralizm (Yayına Hazırlayan)
Dada Kılavuz (Dizin)
Direniş ve Estetik (Yayına Hazırlayan)
Dört Ziyafet (Editör)
Eros ve Sanat (Yayına Hazırlayan)
Estetiğin Huzursuzluğu (Yayına Hazırlayan)
Estetik ve Politika (Yayına Hazırlayan)
İmparatorluk Mirası (Yayına Hazırlayan)
Kültürün Özelleştirilmesi (Yayına Hazırlayan)
Kültür Üretimi (Yayına Hazırlayan)
Kültür ve Toplum (Yayına Hazırlayan)
Küreselleşen İstanbul'da Bienal (Yayına Hazırlayan)
Manet (Yayına Hazırlayan)
Mesafeyi Aşmak (Düzelti)
Mimarlığın Aklı (Düzelti)
Modern Hayatın Ressamı (Yayına Hazırlayan)
Modern Kültürde Çatışma (Yayına Hazırlayan)
Muhafaza/Mimarlık (Yayına Hazırlayan)
Mümkün Olmayan Müze (Yayına Hazırlayan)
Müzecilik Yazıları (Yayına Hazırlayan)
Neoliberalizmin Mimarlığı (Yayına Hazırlayan)
Osmanlı Müzeciliği (Yayına Hazırlayan)
Paris’ten Modernlik Tercümeleri (Yayına Hazırlayan)
Sanat A.Ş. (Düzelti)
Sanat A.Ş. (Yayına Hazırlayan)
Sanatçı Müzeleri (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Cinsiyet (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Cinsiyet (Düzelti)
Sanatın İktidarı (Yayına Hazırlayan)
Sanat Komplosu (Düzelti)
Sanat Manifestoları (Yayına Hazırlayan)
Sanat Mezat (Yayına Hazırlayan)
Sanat Mezat (Dizin)
Sanat-Mimarlık Kompleksi (Yayına Hazırlayan)
Sanat Müzeleri - 1 (Yayına Hazırlayan)
Sanat Müzeleri - 2 (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Siyaset (Düzelti)
Sanat / Siyaset (Yayına Hazırlayan)