Pierre Bourdieu

20. yüzyılın en önemli sosyolog ve düşünürleri arasında yer alır. Neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarındandır. École des Hautes  Études en Sciences Sociales ve Collège de France’da dersler vermiş, Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir Yayınevi'ni yönetmiştir. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.  

Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri şunlardır: (Jean-Claude Passeron ile) Les Héritiers: les étudiants et la culture, 1964 [Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Heretik]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, Metis]; (Jean-Claude Passeron ile) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, Heretik];  La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979 [Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Heretik]; Questions de sociologie, 1980 [Sosyoloji Meseleleri, Heretik]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, Heretik]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları, YKY]; (Loïc Wacquant ile) Réponses: Pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler, Hil]; Sur la télévision, 1996 [Televizyon Üzerine, YKY]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımı, Heretik]; Méditations pascaliennes, 1997 [Akademik Aklın Eleştirisi. Pascalca Düşünme Çabaları, Metis]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, Sel]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, Bağlam]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, Dost]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, Bağlam]; (Roger Chartier ile) Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap].