Ali Artun

1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu 100’ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Artun ile birlikte, 2018); Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu (2020).

Aforizmalar (Dizi Editörü)
Arzu Mimarlığı (Dizi Editörü)
Avangard Kuramı (Dizi Editörü)
Çağdaş Sanat (Dizi Editörü)
Çağdaş Sanat Nedir? (Dizi Editörü)
Dada Kılavuz (Dizi Editörü)
Direniş ve Estetik (Dizi Editörü)
Eros ve Sanat (Dizi Editörü)
Estetiğin Huzursuzluğu (Dizi Editörü)
Estetik ve Politika (Dizi Editörü)
Kültür Üretimi (Dizi Editörü)
Kültür ve Toplum (Dizi Editörü)
Manet (Dizi Editörü)
Modern Hayatın Ressamı (Dizi Editörü)
Modern Kültürde Çatışma (Dizi Editörü)
Muhafaza/Mimarlık (Dizi Editörü)
Mümkün Olmayan Müze (Dizi Editörü)
Müzecilik Yazıları (Dizi Editörü)
Neoliberalizmin Mimarlığı (Dizi Editörü)
Osmanlı Müzeciliği (Dizi Editörü)
Resim ve Heykel Müzesi (Dizi Editörü)
Sanat A.Ş. (Dizi Editörü)
Sanatçı Müzeleri (Dizi Editörü)
Sanatçı Müzeleri (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Cinsiyet (Dizi Editörü)
Sanatın İktidarı (Dizi Editörü)
Sanat Komplosu (Dizi Editörü)
Sanat Manifestoları (Dizi Editörü)
Sanat Mezat (Dizi Editörü)
Sanat-Mimarlık Kompleksi (Dizi Editörü)
Sanat Müzeleri - 1 (Dizi Editörü)
Sanat Müzeleri - 2 (Dizi Editörü)
Sanat / Siyaset (Dizi Editörü)
Sanat / Siyaset (Yayına Hazırlayan)
Sanat / Siyaset (Editör)
Sanat Tarihinin Sonu (Dizi Editörü)
Sanat ve Arzu (Dizi Editörü)
Sanat ve Ekoloji (Dizi Editörü)
Sanat ve Gölgesi (Dizi Editörü)
Şiir/Mimarlık (Dizi Editörü)
Sürrealizm / Mimarlık (Dizi Editörü)
Tasarım ve Suç (Dizi Editörü)
Ulus ve Harabeleri (Dizi Editörü)