Roysi Ojalvo

İTÜ Mimarlık Fakültesinde doktora çalışmasını sürdürüyor ve e-skop'un editörlerinden. Aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü mezunu. Yüksek lisans çalışmasında simülasyon çağının kentlerini araştırdı. Mimar olarak çalıştı. Modernlikle, modern çağın sanat, felsefe ve mimarlıklarıyla; mimarlığın iç içe geçtiği iktidar, hafıza ve farklılık ifadeleriyle ilgileniyor.