Muhafaza/Mimarlık

Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Derlemenin bir de “Ek” bölümü var: “Harabe Kavrayışının Tarihi”. Nur Artun bu bölümde, bir sembolik iktidar gösterisi halini aldığı Rönesans’tan başlayarak 20. yüzyıl totaliter rejimlerine kadar etkili olan “harabe” kültüne ışık tutuyor. Koruma politikaları tarihiyle bir alegori olarak harabenin bağlantılarına işaret ediyor.

NUR ALTINYILDIZ ARTUN (1955-2019) Mimarlık ve restorasyon eğitiminin ardından, İstanbul’un koruma tarihi konusundaki doktorasını İTÜ’de tamamladı. Mimarlık mirasının anlamlandırılması; kent ve iktidar ilişkileri; mekân ve toplumsal bellek konuları üzerinde çalıştı. Bilkent, İstanbul Bilgi, Bahçeşehir ve Kadir Has üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Mimarlık, International Journal of Art & Design Education ve Muqarnas’ta makaleleri yayınlandı. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek başlıklı kitabın eş-editörlüğünü, Sürrealizm/Mimarlık: Mekân Sanatı kitabının editörlüğünü yaptı. Ali Artun ile birlikte Dada Kılavuz’unu (2018) kaleme aldı ve yayınladı. e-skop internet dergisinin editörü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Assos kazı ekibi üyesi ve 2007’den beri arkeolojik kazı çalışmalarına katılıyor. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek derlemesinin yazarları arasında yer alıyor. Halen, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda, mimari çizimin epistemolojisini araştırdığı doktora tezi üzerinde çalışıyor. Manifold, e-skop, XXI, Mimarlık, METU Journal of Architecture, Tasarım + Kuram gibi çevrimiçi ve basılı dergilerde yazıyor. Mimarlık ve edebiyat ilişkisi, kentsel ve mimari anlatılar olarak haritalar, mimari temsil teknolojileri, mimari çizim kuramı, çizim ile metin, çizgi ile kelime arasındaki ilişkiyle ilgileniyor.

Kitabın Adı Muhafaza/Mimarlık
ISBN 9789750527302
Kapak Görseli (1852-1926), La Sagrada Familia
Yayın No İletişim - 2812
Dizi Sanat Hayat - 45
Alan Sanat, Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 183 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 145,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2019
Yazar Nur Altınyıldız Artun
Derleyen Bilge Bal
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Dizin Elçin Gen
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit