Bahar Avanoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Temsil Ortamlarının Düşünülemeyen Mekânları” başlıklı teziyle İTÜ’de tamamladı. TU Graz’da bir dönem okudu. Bursla kabul edildiği Cooper Union’da mimari temsil ve çizim üzerine irdelemelerine devam etti. “Paralaks Mekânı İnşa Etmek” başlıklı tezini, çizimlerine eşlik eden bir dizi mimari tercüme makinesi inşa ederek tamamladı. 2014’ten beri Arts Letters and Numbers’ın yürüttüğü çalışmalarda yer alıyor. Mimari temsil ve çizim üzerine araştırmalarına, mimarlıkta ezoterik düşünce alanında derinleştirdiği doktora tezine İTÜ’de devam ediyor; mimarlıkta izdüşümsel geometri ile üretilen imgelerin sonları sorusuyla ilgileniyor. İstanbul Bilgi ve MEF üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor; konuşma dizileri düzenliyor, çeşitli paylaşım ortamları kuruyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra, çizim yapıyor, şiirsel düzenekler tasarlıyor. e-skop dergisinde “binanın ihlali” hakkında derlediği iki dergi sayısı yayımlandı: “Unbuilt” (Mart 2021), “Poliphili ve Nadja: Rönesans Düşüncesi ve Avangard Sanat” (Eylül 2018).