Şiir/Mimarlık
Binanın İhlali

Özellikle Rönesans’tan beri, mimarlığın binayla, inşayla ilişkilendirilmesini reddeden ve onu sanat olarak, şiir olarak, hatta felsefe olarak tasavvur edenler olmuş. Bu retçi görüşler, mimarlığın işleve, faydaya indirgenmesine karşı çıkmışlar. Onlara göre mimarlık, birtakım ritüellerdir, kutsal ruhlarla efsunlanarak canlanan heykellerdir, kozmik yaratıklara ev sahipliği yapan labirentlerdir, semiyotik mabetlerdir, altın çağın ütopyalarıdır… Sonsuz bir hayal ve arzu âlemidir. Dolayısıyla mimarlık, ancak binayı ihlal ederek mimarlık olabilir. Mimarlığın kökeni bina-olmayandadır. Bahar Avanoğlu, önce mimarlığı şiir ve eleştiri olarak kavrayan bu geleneğin kapsamlı bir arkeolojisini yapmakta, ardından da onun çağdaş ifadesi olan Unbuilt düşüncesine ilişkin dört metin sunmaktadır.

Özellikle Rönesans’tan beri, mimarlığın binayla, inşayla ilişkilendirilmesini reddeden ve onu sanat olarak, şiir olarak, hatta felsefe olarak tasavvur edenler olmuş. Bu retçi görüşler, mimarlığın işleve, faydaya indirgenmesine karşı çıkmışlar. Onlara göre mimarlık, birtakım ritüellerdir, kutsal ruhlarla efsunlanarak canlanan heykellerdir, kozmik yaratıklara ev sahipliği yapan labirentlerdir, semiyotik mabetlerdir, altın çağın ütopyalarıdır… Sonsuz bir hayal ve arzu âlemidir. Dolayısıyla mimarlık, ancak binayı ihlal ederek mimarlık olabilir. Mimarlığın kökeni bina-olmayandadır. Bahar Avanoğlu, önce mimarlığı şiir ve eleştiri olarak kavrayan bu geleneğin kapsamlı bir arkeolojisini yapmakta, ardından da onun çağdaş ifadesi olan Unbuilt düşüncesine ilişkin dört metin sunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Temsil Ortamlarının Düşünülemeyen Mekânları” başlıklı teziyle İTÜ’de tamamladı. TU Graz’da bir dönem okudu. Bursla kabul edildiği Cooper Union’da mimari temsil ve çizim üzerine irdelemelerine devam etti. “Paralaks Mekânı İnşa Etmek” başlıklı tezini, çizimlerine eşlik eden bir dizi mimari tercüme makinesi inşa ederek tamamladı. 2014’ten beri Arts Letters and Numbers’ın yürüttüğü çalışmalarda yer alıyor. Mimari temsil ve çizim üzerine araştırmalarına, mimarlıkta ezoterik düşünce alanında derinleştirdiği doktora tezine İTÜ’de devam ediyor; mimarlıkta izdüşümsel geometri ile üretilen imgelerin sonları sorusuyla ilgileniyor. İstanbul Bilgi ve MEF üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor; konuşma dizileri düzenliyor, çeşitli paylaşım ortamları kuruyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra, çizim yapıyor, şiirsel düzenekler tasarlıyor. e-skop dergisinde “binanın ihlali” hakkında derlediği iki dergi sayısı yayımlandı: “Unbuilt” (Mart 2021), “Poliphili ve Nadja: Rönesans Düşüncesi ve Avangard Sanat” (Eylül 2018).

Kitabın Adı Şiir/Mimarlık
Alt Başlık Binanın İhlali
ISBN 9789750531927
Yayın No İletişim - 3083
Dizi Sanat Hayat - 52
Alan Mimarlık, Sanat
Sayfa 247 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 180,00 TL
Baskı 1 1. baskı - Ekim 2021
Derleyen Bahar Avanoğlu
Sunuş Bahar Avanoğlu
Çeviren Akın Terzi, Elçin Gen
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas, Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit