Bilge Bal

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Assos kazı ekibi üyesi ve 2007’den beri arkeolojik kazı çalışmalarına katılıyor. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek derlemesinin yazarları arasında yer alıyor. Halen, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda, mimari çizimin epistemolojisini araştırdığı doktora tezi üzerinde çalışıyor. Manifold, e-skop, XXI, Mimarlık, METU Journal of Architecture, Tasarım + Kuram gibi çevrimiçi ve basılı dergilerde yazıyor. Mimarlık ve edebiyat ilişkisi, kentsel ve mimari anlatılar olarak haritalar, mimari temsil teknolojileri, mimari çizim kuramı, çizim ile metin, çizgi ile kelime arasındaki ilişkiyle ilgileniyor.