Küresel Ayaklanmalar Çağında
Direniş ve Estetik

Bu derleme, estetik ile siyaset, sanat ile hayat arasındaki sınırları bulanıklaştıran teorik ve pratik çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatın profesyonelleşmiş ve özelleştirilmiş bir alana hapsolmasını, yaratıcılığın kültür endüstrileri tarafından tanımlanmasını reddeden tartışmalar açmayı hedefliyor.

Bu derleme, estetik ile siyaset, sanat ile hayat arasındaki sınırları bulanıklaştıran teorik ve pratik çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sanatın profesyonelleşmiş ve özelleştirilmiş bir alana hapsolmasını, yaratıcılığın kültür endüstrileri tarafından tanımlanmasını reddeden tartışmalar açmayı hedefliyor. Sanatın ve estetiğin, devrimci toplumsal dönüşüm tahayyülleriyle arasındaki organik bağı görünür kılmaya çalışıyor. Bu doğrultuda, dada, sürrealizm ve sitüasyonizm gibi radikal avangard hareketlerden 1990’larda başlayan küresel antikapitalist harekete; Filistin’den Tahrir’e; Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na; Tekel Direnişi’nden Gezi Parkı’na ve Özgür Kazova’ya uzanan mücadeleleri odağına alıyor.

 

1830 ve 1848 devrimleri sonrasında sanatçının ve sanatın toplumsal rolünü, dönemin devrimci kalkışmaları, ayaklanmalar, ütopik sosyalistkomünist akımlar ve Komün olmadan anlayabilir miyiz? Sürrealizmi, o dönemin anarşist ve Troçkist akımlarından ayrı düşünebilir miyiz? Savaş sonrası Berlin Dada’sını, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Spartakusbund’u hesaba katmadan açıklayabilir miyiz? Sitüasyonist Enternasyonal’i, yükselen komünist, anarşist hareketlerden ve 60’ların radikalizminden bağımsız ele alabilir miyiz? Ve nihayet, çağdaş sanattaki “politik dönüş” tartışmalarını, neoliberal küreselleşmeye karşı hareketlerle arasındaki bakışımı görmeden kavrayabilir miyiz?

Aylin Kuryel, Begüm Özden Fırat

Kitapta yer alan bölümler
Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik Begüm Özden Fırat, Aylin Kuryel
Sürrealizm, Dada, ve Çalışmanın Reddi: Radikal Avangardda Özerklik, Eylemcilik ve Toplumsal Katılım Gavin Grindon
Uzman “Getto”sundan Çıkmak: Radikal Politikada Performatif Karşılaşmalar Anja Kanngieser
Meşgale Olarak Sanat: Hayatın Özerkliğine Dair Önermeler Hito Steyerl
Romantizmin Yankısı: Eylemci Sanat ve Burjuva Hayat Deneyiminin Sınırları A. K. Thompson
Bakunin’in Zavallı Kuzenleri: Sanat Yoluyla Taktiksel Müdahale Christian Scholl
Duygulanımsal Kompozisyon ve Estetik Stevphen Shukaitis
Yaratıcılık İş Başında: Karşı-Gösteriler ve Duygulanımsal Kolektiviteler Aylin Kuryel, Begüm Özden Fırat
Paris Sinemateki’nden Emek Sineması’na Seyir ve Direniş Fırat Yücel
Özgür Kazova İşgal Fabrikası ve Kooperatif Deneyimi: Gündelik Hayatı Örmek Ezgi Bakçay
İsrail/Filistin ve Görünürlük Politikası Simon Faulkner
DEBT: Occupy, Çağdaş-Sonrası Sanat ve Borç Direnişinin Estetiği Yates Mckee
Hepimiz Sesiz: Occupy Oakland Hareketinde Poetika ve Kamusal Alan David Buuck
Mulid Et-Tahrir: Bir Devrimin Semiyotiği Samia Mehrez, Sahar Keraitim

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Amsterdam Üniversitesi Kültürel Analiz (ASCA) programında, milliyetçilik(ler) ve imaj politikaları üzerine yaptı. Cultural Activism: Practices, Dilemmas and Possibilities (Rodopi Press, 2011) ve Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik (İletişim Yayınları, 2015) kitaplarının derleyenlerindendir. Amsterdam Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışıyor. Aynı zamanda belgesel ve kısa filmler yapıyor.

Üst Başlık Küresel Ayaklanmalar Çağında
Kitabın Adı Direniş ve Estetik
ISBN 9789750517716
Yayın No İletişim - 2165
Dizi Sanat Hayat - 34
Alan Sanat
Sayfa 440 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 419 gr
Perakende Satış Fiyatı 117,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2015
Derleyen Begüm Özden Fırat, Aylin Kuryel
Çeviren Ayşe Boren, Elçin Gen, Birkan Taş
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Suat Aysu, Özlem Özkal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Dizin Elçin Gen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset