Manet
Sembolik Devrim

Manet, “Tanrı’nın kiliselerinde ve kralların saraylarında” nizama sokulmuş bir dünyanın yıkılışına iştirak eder. Bataille’ın deyişiyle: “Yeni bir dünyaya girmekteyizdir ve perde Olympia’yla açılır...”

Batı sanatında akademizme ve yerleşik geleneğe karşı 19. yüzyıl ortalarında başlayan hareketin önderinin Manet olduğu konusunda herkes hemfikir. Bataille’a göre Manet çok büyük bir ressam olmakla kalmaz, “kendinden önceki ressamlarla bağını koparmış, bugün içinde yaşadığımız dönemi başlatmıştır”. Linda Nochlin avangardın Manet’yle başladığını söyler, zira çağdaş avangardizm anlayışımızın dayandığı ruhsal, toplumsal ve ontolojik yabancılaşmayı somutlaştıran ilk ressam Manet’dir. Bourdieu daha da ileri gider ve Manet’nin hayata geçirdiği bir “sembolik devrim”den bahseder: Kendi döneminin sanat dünyasında yarattığı infial sadece estetik değerleri altüst etmesinden değil, bunların dayandığı ahlâk kurallarıyla da alay etmesinden kaynaklanır.

Manet, “Tanrı’nın kiliselerinde ve kralların saraylarında” nizama sokulmuş bir dünyanın yıkılışına iştirak eder. Bataille’ın deyişiyle: “Yeni bir dünyaya girmekteyizdir ve perde Olympia’yla açılır...”

(1931-2017), 1951’de Vassar College Felsefe bölümünden mezun oldu; Columbia Üniversitesi’nde 17. yüzyıl İngiliz Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı; New York Üniversitesi (NYU) Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde (IFA) Gustave Courbet üzerine doktorasını tamamladı. Feminist sanat tarihi yazımının temel metinlerinden biri olan “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlıklı makalesi 1971’de yayımlandı. Yale, New York Şehir Üniversitesi (CUNY), Vassar College, Columbia ve Stanford gibi kurumlarda görev yaptı ve ders verdi. Kadın sanatçıların eserleri üzerine uluslararası sergiler düzenledi. Eserleri: Women, Art, and Power, and Other Essays (1988; Kadınlar, Sanat ve İktidar, YKY 2020); The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society (1991); The Body in Pieces: The Fragment as a Metaphor of Modernity (2001); Bathers, Bodies, Beauty: The Visceral Eye (2006); Misère: The Visual Representation of Misery in the 19th Century (2018).

(1897-1962) École des Chartes’da arşivcilik eğitimi aldı. 1942 yılına kadar Paris Milli Kütüphanesi’nde Ortaçağ uzmanı ve kütüphaneci olarak çalıştı. İlk romanı Gözün Öyküsü’nü Lord Auch takma adıyla 1928’de yayınladı. Madam Edwarda, 1937’de Pierre Angélique takma adıyla basıldı. Sürrealizme yakınlık duyduysa da André Breton’la anlaşmazlıkları nedeniyle sürrealist çevreden ayrıldı. 1929- 1930’da “genel kabul gören fikirlere karşı savaş makinesi” diye nitelediği Documents dergisini çıkardı. 1944’te kendi adıyla yayımlanan ilk eseri Le Coupable (1944; “Suçlu”) basıldı. 1946’da Critique adlı edebiyat eleştirisi dergisini kurdu ve ölünceye kadar derginin editörlüğünü sürdürdü. Türkçede yayımlanan diğer eserleri: Cinsellikten Dinselliğe Erotizm (Kelebek, 2006); Edebiyat ve Kötülük (Ayrıntı, 2014); Lanetli Pay (Sel, 2017); Rahip C. (Sel, 2017); Göğün Mavisi (Sel, 2018); Ölü Adam (Sel, 2020); Başmeleğimsi (Nika, 2022).

20. yüzyılın en önemli sosyolog ve düşünürleri arasında yer alır. Neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarındandır. École des Hautes Études en Sciences Sociales ve Collège de France’da dersler vermiş, Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir Yayınevi’ni yönetmiştir. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.
Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri şunlardır: (Jean-Claude Passeron ile) Les Héritiers: les étudiants et la culture, 1964 [Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, çev. Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Heretik Yayıncılık, 2014]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, çev. Sertaç Canbolat, Metis Yayınları, 2011]; (Jean-Claude Passeron ile) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, çev. Aslı Sümer, Levent Ünsaldı, Özlem Akkaya, Heretik Yayıncılık, 2015]; La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979 [Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, çev. Ayşe Günce Berkkurt, Derya Fırat Şannan, Heretik Yayıncılık, 2015]; Questions de sociologie, 1980 [Sosyoloji Meseleleri, çev. Aslı Sümer, Büşra Uçar, Filiz Öztürk, Mustafa Gültekin, Heretik Yayıncılık, 2016]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, çev. Levent Ünsaldı, Heretik Yayıncılık, 2013]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları. Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı, çev. Necmettin Kamil Sevil, YKY, 2006]; (Loïc Wacquant ile) Réponses: Pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, çev. Nazlı Ökten, İletişim Yayınları, 2003]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler. Eylem Kuramı Üzerine, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayınları, 2006]; Sur la télévision, 1996 [Televizyon Üzerine, çev. Alper Bakım, Sel, 2019]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımları. Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin, çev. Levent Ünsaldı, Heretik Yayıncılık, 2013]; Méditations pascaliennes, 1997 [Akademik Aklın Eleştirisi. Pascalca Düşünme Çabaları, çev. P. Burcu Yalım, Metis Yayınları, 2016]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, çev. Sertaç Canbolat, Sel Yayıncılık, 2017]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, çev. Bediz Yılmaz, Bağlam Yayınları, 2014]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, çev. Çağrı Eroğlu, Dost Kitabevi, 2010]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, çev. Murat Erşen, Bağlam Yayınları, 2013]; (Roger Chartier ile) Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, çev. Zuhal Karaca, Açılım Kitap, 2014]; Sur l’Etat. Cours au Collège de France (1989-1992), 2012 [Devlet Üzerine. Collège de France Dersleri (1989-1992), çev. Aslı Sümer, İletişim
Yayınları, 2015]; Homo academicus, 1984 [Homo Academicus, çev. Nazlı Ökten, Arzu Nilay Kocasu, Eren Gülbey, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021].

 

1972’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kuruluşuna katıldı. Bu tarihten başlayarak galerinin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje: Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu 100’ü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon: Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006), Müze ve Modernlik (2006), Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011), Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (2017), Dada Kılavuz, 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris (Nur Altınyıldız Artun ile birlikte, 2018); Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu (2020).

Kitabın Adı Manet
Alt Başlık Sembolik Devrim
ISBN 9789750535598
Yayın No İletişim - 3342
Dizi Sanat Hayat - 56
Alan Sanat
Sayfa 152 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 147,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2023
Derleyen Ali Artun
Yazar Linda Nochlin, Georges Bataille, Pierre Bourdieu
Çeviren Aslı Sümer, Ahu Antmen
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit