Peter Gay

1923’te Berlin’de doğdu. Yale Üniversitesi’nde dersler vermiş tarihçi, profesör, genellikle kültür incelemeleriyle bilinir. Yirmiden fazla kitabının içinde en bilinenlerinden biri The Enlightenment: An Interpretation’dır (Knopf, 1966-1969). Bir diğeriyse, Türkçeye de çevrilmiş Modernizm: Sapkınlığın Cazibesi’dir (Everest, 2017, çev. Sibel Erduman). 2015 yılında hayatını kaybetti.