İnkılabı Nakşedecek Resimler
Tek-Parti Döneminde Resim ve Siyaset

Bengü Aydın Dikmen, İnkılabı Nakşedecek Resimler’de, Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa dönemindeki resim politikasına eğiliyor. Bu vesileyle, dönemin farklı estetik anlayışlarının bir resmi geçidini de koyuyor ortaya. Arka planda, Türkiye’de modern resmin “ağabey” ve genç kuşakları arasındaki rekabeti de görüyoruz.

“Yönetimin yönlendirme, denetleme ve kimi zaman da tevkifat yoluyla sanat alanının aktörleri üzerinde göreli bir baskı kurmuş olduğunu gösterse de bu durum sanatçıların bu dönemde kendilerini kıymetli hissetmelerine engel olamamış, bu nedenle sanat hamiliği mekanizmalarından yararlanmak isteyenlerin bunu sadece maddi destek için değil aynı zamanda Parti tarafından kabul ve tanınma için yaptıkları da ortaya konmuştur. Bu kitabın iç içe geçen iki boyutu var; biri söylemi, düşünsel-ideolojik temelleri inceliyor, diğeri patronaja bakıyor. Hem sosyal hem de ekonomik sermaye ile ilgileniyor.”

Bengü Aydın Dikmen, İnkılabı Nakşedecek Resimler’de, Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa dönemindeki resim politikasına eğiliyor. Bu vesileyle, dönemin farklı estetik anlayışlarının bir resmi geçidini de koyuyor ortaya. Arka planda, Türkiye’de modern resmin “ağabey” ve genç kuşakları arasındaki rekabeti de görüyoruz.

Erken Cumhuriyet, resimde zevki yaymayı ve “yükseltmeyi” hedeflemişti. Bunu yaparken “popüler zevklere” kapılmak istemediği gibi, “estetik modernizme” ve kübizm gibi avangart akımlara da mesafeliydi. Kişi kültünü destekleyen lider portreleri, inkılabı temsil eden modern yapılar, ulusal mitleri besleyen kahramanlık temsillerini ortaya çıkaran İnkılap Resimleri ve Sergileri’nden başka, ressamların “inkılabı nakşetmek” üzere seferber edildiği Yurt Gezileri projesi, başlı başına ilginç bir deneyimdir. Bu projeden beklenen, vatan imgesini canlandıran manzara resimleri, yerel âdetler, figürler, tarihî yapılar üzerinden vatanın görsel envanterinin oluşturulmasıydı.

Sadece ideolojik temsillerin değil, bizzat resmin ve estetik deneyimin tarihine, meraklı ve dikkatli bir bakış…

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği’nde, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2017 yılında Galatasaray Üniversitesi’nden siyaset bilimi alanında doktora derecesi aldı. Doktora sırasında Jean Monnet bursuyla 12 ay University College Dublin (UCD) Sanat Tarihi ve Kültür Politikası Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulundu. Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi, kültür politikaları, çevre siyaseti ve küresel iklim yönetişimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 2021’den beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kitabın Adı İnkılabı Nakşedecek Resimler
Alt Başlık Tek-Parti Döneminde Resim ve Siyaset
ISBN 9789750535864
Kapak Şeref Akdik, “Millet Mektebi”, 180x150 cm, tuval üzerine yağlı boya, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu
Yayın No İletişim - 3366
Dizi Araştırma-İnceleme - 571
Alan Sanat
Sayfa 339 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 255,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2023
Yazar Bengü Aydın Dikmen
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Cihangir Aytuğ
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Berkay Üzüm, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit