Mario Perniola

Torino Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. 1966 - 1969 yılları arasında Sitüasyonist Enternasyonal’le ilişki kurdu ve ilerleyen yıllarda da Guy Debord’la dostluğunu sürdürdü. Stanford Üniversitesi (ABD), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Alberta Üniversitesi (Canada), Kyoto Üniversitesi (Japonya), São Paulo Üniversitesi (Brezilya), Melbourne Üniversitesi (Avustralya) ve Singapur Ulusal Üniversitesi gibi pek çok üniversite ve araştırma kurumunda ders verdi. Agaragar (1971-73), Clinamen (1988-92), Estetica News (1988-95) gibi dergilerin yayınında çalıştı. 2000 yılında, kültürel çalışmalar ve estetik alanında yılda iki kez yayınlanan Agalma. Rivista di Studi Culturali e di Estetica dergisini kurdu. Yazarın İletişime Karşı adlı kitabı Dost Yayınları (2006) tarafından yayınlandı. 20. yüzyıl estetiğini “yaşam”, “form”, “eylem”, “duygu” gibi temalar çerçevesinde incelediği Estetica Contemporanea: Un Panorama Globale (Çağdaş Estetik: Küresel Bir Bakış) başlıklı kitabı, önümüzdeki günlerde SanatHayat dizisi kapsamında yayınlanacak.