Hans Belting

(1935, Andernach) Ortaçağ ve Rönesans sanatının yanı sıra, çağdaş sanat ve imge teorisiyle uğraşan bir sanat tarihçisi. Mainz
ve Roma’da üniversite eğitimi aldıktan sonra, 1959’da Mainz Üniversitesi’nde sanat tarihi üzerine doktorasını tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi’ne bağlı Dumbarton Oaks enstitüsünde (Washington) araştırma bursu kazandı. 1980-1992 yılları arasında Münih’teki Ludwig Üniversitesi’nde ders verdi. 1992’den itibaren Karlsruhe’deki Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin Sanat Tarihi ve Medya Kuramı Enstitüsü’nde profesör olarak ders verdi. 2004-2007 yılları arasında, Viyana’da bulunan Uluslararası Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin yöneticiliğini yaptı. Sanat tarihi alanındaki çalışmalarında, Avrupa toplumlarında imgelerin işlevine odaklandı ve kült nitelikli imgenin sanatsal imgeye dönüşme sürecini inceledi. Floransa ve Bağdat: Doğu’da ve Batı’da Bakışın Tarihi adlı eseri Türkçeye çevrildi (KÜY, 2. baskı 2015).