Sanat Tarihinin Sonu
Modernizmden Sonra Sanat Tarihi

“Sanat tarihinin sonu”, sanatın ya da sanatla ilgilenen bilimin sona erdiğine değil, sanatta ve sanat tarihi söyleminde yerleşmiş bir geleneğin bittiğine işaret ediyor.

Hans Belting, modernliğin, tarihin ve nihayet insanın sonunun ilan edildiği çağdaş zamanlarda, modernlikten beri sanata yön vermiş olan “sanat tarihi”nin de sona erdiğini öne sürüyor. “Sanat tarihinin sonu”, sanatın ya da sanatla ilgilenen bilimin sona erdiğine değil, sanatta ve sanat tarihi söyleminde yerleşmiş bir geleneğin bittiğine işaret ediyor. Sanat tarihinin kurduğu çerçeveye sığamayan çağdaş sanatın sonunda onu parçaladığını öne süren Belting, günümüzde sanat üzerine düşünmek ve yazmak için bambaşka bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savunuyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve ABD’de modernizm ve avangardın seyrini izleyerek, çağdaş sanattaki gelişmelerin kökenlerini ve sonuçlarını irdeliyor. Yüksek/düşük kültür ayrımı, sanat eleştirisi karşısında sanat tarihi, modernizmin sanat tarihinde icat edilişi gibi meselelere eğiliyor.

“Modernizmin mücadelesini verdiği tabulardan kurtuluş, sanat hiç kimseyi kışkırtmaz olduğundan beri değerini yitirdi Modernizmin icadı olan burjuva-karşıtı avangardın meydan okuması, burjuvazinin çöküşüyle birlikte avangard da düşmansız kaldığı için, ortadan kalktı. Bir “seçkinler kültürü” imgesi etrafında yapılan tartışma, herkesin kendi seçimini yapabileceği bir kitle kültürü düzeyinde hükümsüzleşti. Son olarak da, kimliğin ya da çelişkinin yeri olarak tarih, her yerde hazır ve nazır ve kullanılabilir olduğu ölçüde, otoritesini yitirdi. Böylelikle tarihsel kültürümüze yön veren imge olarak sanat tarihi de ortadan kalktı.”

Hans Belting

(1935, Andernach) Ortaçağ ve Rönesans sanatının yanı sıra, çağdaş sanat ve imge teorisiyle uğraşan bir sanat tarihçisi. Mainz
ve Roma’da üniversite eğitimi aldıktan sonra, 1959’da Mainz Üniversitesi’nde sanat tarihi üzerine doktorasını tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi’ne bağlı Dumbarton Oaks enstitüsünde (Washington) araştırma bursu kazandı. 1980-1992 yılları arasında Münih’teki Ludwig Üniversitesi’nde ders verdi. 1992’den itibaren Karlsruhe’deki Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin Sanat Tarihi ve Medya Kuramı Enstitüsü’nde profesör olarak ders verdi. 2004-2007 yılları arasında, Viyana’da bulunan Uluslararası Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin yöneticiliğini yaptı. Sanat tarihi alanındaki çalışmalarında, Avrupa toplumlarında imgelerin işlevine odaklandı ve kült nitelikli imgenin sanatsal imgeye dönüşme sürecini inceledi. Floransa ve Bağdat: Doğu’da ve Batı’da Bakışın Tarihi adlı eseri Türkçeye çevrildi (KÜY, 2. baskı 2015).

Kitabın Adı Sanat Tarihinin Sonu
Alt Başlık Modernizmden Sonra Sanat Tarihi
Orijinal Adı Das Ende der Kunstgeschichte / Eine Revision nach zehn Jahren
ISBN 9789750530050
Yayın No İletişim - 2948
Dizi Sanat Hayat - 48
Alan Sanat
Sayfa 343 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 258,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2020
Yazar Hans Belting
Çeviren Mustafa Tüzel
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit