Çağdaş Sanat
Bir Tarihçe

Çağdaş Sanat, küreselleşmiş dünyanın kültürel çoğulluk görüntüsünün ardındaki Batı merkezli homojenliği, “sınırsız serbestlik” şiarıyla maskelenen sansür ve dışlama mekanizmalarını açıklıyor. Çağdaş sanatın, devletlerin ve şirketlerin güdümündeki seyrini izliyor.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından devreye giren yeni dünya düzeni, sınır tanımayan bir serbest ticaret rejimini uygulamaya koyarken, çağdaş sanatı da derinden etkiler. Sermayeyle birlikte dolaşımı serbestleşen sanat, giderek dev küresel şirketlerin, korporasyonların denetimine açılır. Bu süreçte sanat da, sanat kurumları da temelden dönüşür: başka başka kentlerde şubeler açan müzeler giderek mağaza zincirlerini andırır; dev şirketlerin logoları ile müzelerin logoları, sanatçı isimleri ile marka isimleri, pazarlama stratejileri çerçevesinde birbirine karışır. Dev sergiler, imajlarını tazelemek isteyen devletlere, kentsel dönüşüm projelerini satmak isteyen yerel yönetimlere aracılık eder. Kimlik, farklılık, melezlik, “sınırların aşılması” gibi temalar etrafında örgütlenen bienaller de, yeni dünya düzeninin gösterilerinden biri olmaktan öteye gidemez; diğer sanat kurumları gibi, zamanla şirketlere özgü bir kurumsal yönetim disiplininin, “sanat yönetiminin” etkisine girer. Çağdaş Sanat, küreselleşmiş dünyanın kültürel çoğulluk görüntüsünün ardındaki Batı merkezli homojenliği, “sınırsız serbestlik” şiarıyla maskelenen sansür ve dışlama mekanizmalarını açıklıyor. Çağdaş sanatın, devletlerin ve şirketlerin güdümündeki seyrini izliyor.

Courtauld Sanat Enstitüsü’nde, sanat-siyaset ilişkisi üzerine ders veriyor. Araştırmalarında ve derslerinde, modern ve çağdaş sanat, sanatın küreselleşmesi ve bienaller, fotoğraf tarihi ve yeni medya sanatı, çağdaş sanatta ve siyasette popülizm gibi konulara odaklanıyor. Artforum, Texte zur Kunst, Bazaar Art ve London Review of Books gibi dergilerde yazıları yayımlanıyor. İlk kitabı Gargantua (Verso, 1996), sokak sanatı, amatör fotoğraf ve bilgisayar oyunları gibi, kitle kültürü ile popüler kültürün görsel ürünleri üzerine bir inceleme. High Art Lite (Verso, 1999), “Genç Britanya Sanatı” hakkında bugüne dek yapılmış tek eleştirel ve analitik çalışma. Internet Art (Tate, 2003), internet sanatını ve gerek sanat dünyasında gerekse eleştirel söylemde yol açtığı tartışmaları inceliyor.

Kitabın Adı Çağdaş Sanat
Alt Başlık Bir Tarihçe
Orijinal Adı Contemporary Art: A Very Short Introduction
ISBN 9789750523106
Yayın No İletişim - 3082
Dizi Sanat Hayat - 51
Alan Sanat
Sayfa 200 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 169,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2024 (1. baskı - Ekim 2021)
Yazar Julian Stallabrass
Çeviren Esin Soğancılar
Dizi Editörü Ali Artun
Yayına Hazırlayan Elçin Gen
Kapak Tasarımı Özlem Özkal, Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit