Julian Stallabrass

Courtauld Sanat Enstitüsü’nde, sanat-siyaset ilişkisi üzerine ders veriyor. Araştırmalarında ve derslerinde, modern ve çağdaş sanat, sanatın küreselleşmesi ve bienaller, fotoğraf tarihi ve yeni medya sanatı, çağdaş sanatta ve siyasette popülizm gibi konulara odaklanıyor. Artforum, Texte zur Kunst, Bazaar Art ve London Review of Books gibi dergilerde yazıları yayımlanıyor. İlk kitabı Gargantua (Verso, 1996), sokak sanatı, amatör fotoğraf ve bilgisayar oyunları gibi, kitle kültürü ile popüler kültürün görsel ürünleri üzerine bir inceleme. High Art Lite (Verso, 1999), “Genç Britanya Sanatı” hakkında bugüne dek yapılmış tek eleştirel ve analitik çalışma. Internet Art (Tate, 2003), internet sanatını ve gerek sanat dünyasında gerekse eleştirel söylemde yol açtığı tartışmaları inceliyor.